Valberedningen föreslår Johanna Hansson, projektledare och chef för Almedalsbiblioteket, som ny ordförande. Lisa Petersen, bibliotekschef Mälardalens högskola, föreslås som ny ledamot.

Svensk biblioteksförenings årsmöte hålls 16 maj, i samband med Biblioteksdagarna i Stockholm. Inför årsmötet föreslår valberedningen Johanna Hansson som ny ordförande.  Så här kommenterar valberedningens ordförande Annelie Janred valet:
– Alla som har nominerats och föreslagits till ordförandeposten har varit kompetenta och flera har väl uppfyllt den uppställda kravprofilen. Efter ingående diskussioner inom valberedningen hamnade vårt förslag till ordförande slutligen på Johanna Hansson, som visar sin kompetens  genom lång erfarenhet, stor bredd och ett omfattande nätverk inom biblioteksfältet.

”Svensk biblioteksförening ska vara en stark röst”

Johanna Hansson är projektledare och chef för Almedalsbiblioteket, Sveriges enda integrerade folk- och universitetsbibliotek med uppdrag från Uppsala universitet och Region Gotland. Innan dess var hon stadsbibliotekarie i Uppsala. Johanna Hansson satt i Svensk biblioteksförenings styrelse åren 2001–2007, varav det sista året som förste vice ordförande.
– Jag tror stenhårt på biblioteken. Djupt rotade i en stark och stolt tradition – och samtidigt mitt i flera av vår tids stora frågor. Svensk biblioteksförening ska vara en stark röst för biblioteken som angelägna samhällsaktörer med mod och kraft att samarbeta och bidra till demokrati och lärande. Jag hoppas kunna bidra till en ännu mer spetsig och välvilligt kritisk diskussion i föreningen. Det är inte genom att alltid tycka lika som vi tar frågor vidare, utan genom att gemensamt ta oss an svåra frågor och hitta sätt att hantera dem, säger Johanna Hansson.

Förslag till ny ledamot

Valberedningens förslag till ny ledamot är Lisa Petersen, bibliotekschef på Mälardalens högskola sedan 2014. Hon sitter med i styrgruppen för SUHF:s Forum för bibliotekschefer och är också ledamot i styrgruppen för BIBSAM-konsortiet. Innan Lisa kom till Mälardalens högskola arbetade hon som chef för biblioteksverksamheten vid KTH, och innan dess var hon under några år bibliotekschef för folkbiblioteken i Huddinge.

Valberedningen har bestått av:
Annelie Janred, bibliotekschef Biomedicinska biblioteket, Göteborgs universitet, ordförande
Anna Swärd Bergström, 1e bibliotekarie, avdelningschef Umeå universitetsbibliotek
Anette Mjöberg, bibliotekschef, Hässleholms kulturförvaltning
Jakob Harnesk, biblioteksdirektör, Karlstad universitetsbibliotek
Rahma Omar, bibliotekarie, Bibliotek Botkyrka
Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie, Malmö stadsbibliotek, suppleant

Årsmöteshandlingarna tillgängliggörs för alla medlemmar senast en månad före årsmötet.

Foto: Stewen Quigley