Under Svensk biblioteksföreningens årsmöte 2022 valdes Peter Björkman, samordnare på Regionbibliotek Västernorrland, in i styrelsen.

– Det känns som en fantastisk möjlighet att bli invald i styrelsen för Svensk biblioteksförening, och jag hoppas kunna förvalta den väl. Liksom samhället i stort befinner sig biblioteken i en kritisk situation präglad av snabba och genomgripande förändringar, och jag tror att Svensk biblioteksförening kommer att ha en mycket viktig roll framåt.

Utmaningarna är många, enligt Peter Björkman.

– Klimatförändringar, globalisering och digitalisering antar allt mer osäkra former till följd av ekonomisk och politisk instabilitet, hälsokris och krig, och det är ingen enkel uppgift för biblioteken att hitta sin självklara plats i allt detta. Jag ser att det är en viktig uppgift för Svensk biblioteksförening att vara en del av den kraftsamling för bildning och demokrati som behöver ske brett i samhället, inte bara inom biblioteksvärlden.

Vad vill du bidra med i styrelsen?
– Inte minst hoppas jag kunna bidra till ett gott och konstruktivt samarbetsklimat. Jag är pragmatisk och vill se resultat. Styrelsen är sammansatt av oerhört kompetenta personer med stort och väldokumenterat engagemang för biblioteken, inte minst dess viktiga demokratiuppdrag. Jag känner mig därför väldigt ödmjuk inför uppgiften och kommer till en början fokusera på att lära mig mer om föreningen och styrelsearbetet.

Är det något annat du vill att medlemmarna ska känna till om dig?
– För mig är engagemanget för biblioteken starkt kopplat till min egen strävan efter frihet. Mina föräldrar var arbetarklass, utan akademiska meriter. Där jag växte upp fanns inte mycket till kulturutbud, vid sidan av ortens folkbibliotek. Biblioteket blev den plats som visade mig att det fanns något annat, en väg framåt, en riktning som jag själv kunde välja. Även om Bro bibliotek fortfarande finns kvar och har en alldeles strålande verksamhet ser samhället idag annorlunda ut. Det är mindre jämlikt och inte minst det digitala medielandskapet, som bara var i sin linda när jag växte upp, kommer som bekant med nya förutsättningar. Min grundmurade övertygelse om att biblioteket bör vara en jämlik plats för frigörelser har dock knappast blivit svagare med tiden, snarare tvärtom.