Inför föreningens årsmöte i Växjö (konserthuset) onsdagen den 10 maj, skickar vi dig här årmöteshandlingar samt årsredovisning som pdf, öppnas i nytt fönster. Vi hoppas att du har möjlighet att delta på både årsmötet och Biblioteksdagarna.

Välkommen!
Calle Nathanson
Ordförande

Karin Linder
Generalsekreterare