Svensk biblioteksförenings årsmöte äger rum digitalt den 19 maj klockan 09.30–12.00. I år krävs föranmälan. Välkommen!

För första gången någonsin kommer föreningens årsmöte att ske digitalt. Vi förbereder oss noggrant för detta och tror att det kommer att fungera väl. Vi har också förhoppningen att tillgängligheten ska bidra till att ännu fler deltar i årets möte.

Längst ner i denna text har vi samlat frågor och svar kring digitala årsmötet. Läs gärna igenom innan du kontaktar oss med din fråga.

Möteshandlingar

Du hittar möteshandlingarna på sidan om Styrelsen, under rubriken ”Föreningsdokument.”

Det praktiska

Årsmötet kommer att hållas via mötesverktyget VoteIT, i kombination med Zoom. Eventuell votering sker i VoteIT, där även möteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga. För att kunna delta i mötet behöver du ha tillgång till en dator, surfplatta eller smart telefon. Anslut gärna till mötet i god tid. Sessionen kommer att finnas öppen från ca 08.30.

Anmälan senast 5 maj

För att delta i årsmötet behöver du föranmäla dig. Det är viktigt att du anmäler dig med den e-postadress som finns i föreningens medlemsregister. Om du är osäker på vilken e-postadress du lämnat till föreningen, kan du ange alternativ e-postadress i anmälningsformuläret. Anmäl dig via denna länk senast 5 maj:
Anmäl dig till årsmötet

Inför mötet

Omkring den 12 maj kommer du som anmält dig till mötet att få ett mejl från VoteIT. Du måste registrera dig i VoteIT för att kunna delta i mötet. Du kommer också att få en inbjudan med länk till Zoom-mötet.

Viktig information angående röstning under årsmötet

Det är inte möjligt för en person att rösta både för sig själv som enskild medlem och för en institutionell medlem på samma inloggning i VoteIT. Varje röstande medlem, oavsett enskild eller institutionell, behöver vara anmäld till mötet och registrerad och inloggad i VoteIT med egen e-postadress.

För att kunna rösta kan institutionella medlemmar därför utse en representant som inte är enskild medlem i föreningen, som anmäler sig till mötet och registrerar sig i VoteIT med institutionens e-postadress.

Kontakta oss gärna på info@svbib.se om ni har frågor kring detta.

Institutionell medlem som behöver rösta via fullmakt?
Kontakta oss på info@svbib.se i god tid före 5 maj.

Frågor & svar

Varför måste jag anmäla mig för att delta i årsmötet?
Då mötet sker digitalt måste alla deltagare i förväg få mötesinbjudan till sin e-postadress.

Kan jag rösta både för mig själv som enskild medlem och min institution?
Nej. Varje röstande medlem, enskild eller institutionell, måste vara inloggad i VoteIT med egen e-postadress. Institutionen kan utse en representant som inte är enskild medlem. Representanten behöver anmäla sig till mötet.

Vad gör jag om jag inte minns vilken e-postadress jag har lämnat till föreningen?
Anmäl dig med den e-postadress du tror att vi har i vårt register. Om du är osäker kan du lämna den alternativa e-postadressen som en notering i anmälningsformuläret, där det finns ett fält för detta.

Vi som institutionell medlem har ingen representant som kan delta i mötet. Kan vi lämna fullmakt till annan institutionell medlem?
Ja. Kontakta oss på info@svbib.se i god tid före 5 maj.

Bilden är ett montage. Originalbild av dator och smart phone lånad av Allie, Unsplash.