Svensk biblioteksförenings årsmöte äger rum digitalt den 20 maj klockan 09.00–12.00. I år krävs föranmälan. Välkommen!

I år kommer föreningens årsmöte att ske digitalt. Vi förbereder oss noggrant för detta och tror att det kommer att fungera väl. Vi har också förhoppningen att tillgängligheten ska bidra till att ännu fler deltar i årets möte.

Möteshandlingar (pdf)

Årsmöteshandlingar_2021
Verksamhetsberättelse 2020

Du hittar dem också på vår webbplats på sidan Om oss, under rubriken ”Så styrs föreningen.”

Anmälan

För att delta i årsmötet behöver du föranmäla dig.
Det är viktigt att du anmäler dig med den e-postadress som finns i föreningens medlemsregister. Om du är osäker på vilken e-postadress du lämnat till föreningen, kan du ange alternativ e-postadress i anmälningsformuläret.
Anmälan sker via denna länk senast 5 maj:

Till anmälan

Registrering i VoteIT

Årsmötet kommer att hållas i Zoom i kombination med mötesverktyget VoteIT. Votering sker i VoteIT, där även möteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga.

Den 10 maj kommer du som anmält dig till årsmötet att få ett mejl från VoteIT. Du måste registrera dig i VoteIT för att kunna delta i mötet. Länk till Zoom-mötet hittar du i VoteIT när du registrerat dig och loggat in.

OBS! Är du inte registrerad i VoteIT innan 19 maj kommer du inte in på mötet och kan därmed inte delta.

Mötet kommer att vara öppet från 07.30. Vi kommer att stänga möjligheten till inloggning till VoteIT 20 maj kl.08.45, är du inte inloggad innan dess kan du inte delta.

Bekanta dig med VoteIT

Föreningen erbjuder möjlighet att bekanta sig med verktyget VoteIT för dig som vill veta hur det fungerar. Delta i något av våra testmöten tillsammans med årsmötesspecialisten Johan Groth. Du kan välja mellan 17 maj kl 10.00 och 18 maj kl 18.00. Information om dessa möten skickas tillsammans med länken till VoteIT omkring den 10 maj.

Institutionell medlem som behöver rösta via fullmakt?
Kontakta oss på info@svbib.se i god tid före 5 maj.