Svensk biblioteksförenings årsmöte äger rum digitalt den 20 maj klockan 09.00–12.00. Föranmälan krävs. Välkommen!

Även i år kommer föreningens årsmöte att ske digitalt. Vi förbereder oss noggrant för detta och tror att det kommer att fungera väl. Vi har också förhoppningen att tillgängligheten ska bidra till att ännu fler deltar i årets möte.

Årsmötet kommer att hållas via Zoom, votering sker i VoteIT, där även möteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga. För att kunna delta i mötet behöver du ha tillgång till en dator, surfplatta eller smart telefon.

Mer information samt möteshandlingar kommer senare, håll utkik på webben samt i mailkorgen.

Kontakta oss gärna på info@svbib.se om ni har frågor kring detta.