Den 30 mars klockan 09:00 anordnar Svensk biblioteksförening ett frukostmöte om information ur ett försvarsperspektiv. Överstelöjtnant Ola Larsson från Försvarshögskolan ger en kort introduktion om hur information används i krig följt av en fråge- och diskussionsstund.

Världen har precis passerat toppen av en pandemi, OS har arrangerats i Peking och därefter har Ryssland invaderat Ukraina. Ett intensivt informationskrig pågår dygnet runt och hur vi förhåller oss till avsändare, syfte, mottagare, plattformar med mera är komplicerat.

Sveriges försvar, däribland det psykologiska, rustas samtidigt upp och vi är alla medvetna om att information kan användas för många syften.

Biblioteken är vana att tala om medie- och informationskunnighet och biblioteken bidrar till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, men hur påverkas detta i en kris- eller krigssituation?

Frukostmötet hålls via ZOOM och antalet deltagare är begränsat till 90 personer.

  • Deltagare måste vara enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening eller anmäld som representant i nätverket för institutionell medlem – Bli medlem här!

Till anmälan