Upphovsrättsfrågorna på biblioteken har ökat och är mer komplexa. Det saknas ofta vägledning kring specifika frågor och det finns ett behov av resurser för såväl bibliotek som användare. Inom utbildningssektorn finns ett behov av att inkludera upphovsrättsrelaterade frågor i informationskompetensen. För att nå elev- eller studentgrupper krävs nya metoder som beskriver och förklarar olika upphovsrättsliga frågeställningar. Vi hoppas under nätverksträffen kunna arbeta fram resurser som kan anpassas för lokala behov.

Välkomna på nätverksträff om informationsresurser och upphovsrätt!

Datum: Måndag 15 maj 2017
Tid: 09.30-16.00
Plats: Chalmers bibliotek, Hörsalsvägen 2, 412 58 Göteborg

Här kan du anmäla dig till träffen och läsa hela programmet som pdf, öppnas i nytt fönster!

Anmäl dig senast 4 maj 2017

Deltagande i föreningens expertnätverk är en förmån för enskilda medlemmar. Om du inte sedan tidigare är enskild medlem anmäler du dig enkelt här:
Bli medlem