Anders Eriksson, tillförordnad chef för enheten för inriktning av beredskapsplanering, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, medverkar i programpunkten ”Var redo? Alltid Redo!” under Biblioteksdagarna 2023 i Linköping.

Hur känns det att delta i Biblioteksdagarna?
– Våra bibliotek är bland det viktigaste vi har, så att få prata om beredskap i ett sådant här sammanhang känns väldigt roligt.

Varför bör biblioteken vara en del av den nationella beredskapen?
– Hösten 2022 redovisade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, en stor sammanställning av behoven inom det civila försvaret och förslag på hur det civila försvaret ska kunna stärkas fram till 2030. I vår redovisning beskrev vi hur kulturen bör involveras mer i beredskapsplaneringen, såväl vad gäller skydd av kulturarv som kulturinstitutioners roll för att stärka försvars- och motståndsvilja hos befolkningen. Biblioteken är viktiga för båda dessa perspektiv, både som förvaltare av centralt kulturarv och som viktiga platser för människors både informationsinhämtning och förströelse.

Hur anser du att biblioteken kan arbeta med att stärka både sin egen och invånarnas beredskap?
– Det viktigaste är att planera sin kontinuitetshantering för att kunna bedriva verksamheten även under störda förhållanden, inklusive höjd beredskap och krig. Det kan vara sådant som reservkraft, alternativa förfaranden eller liknande. Men en viktig roll är att hjälpa medborgare att få tillgång till information, till exempel kring hemberedskap eller kring totalförsvaret i stort.

Årets tema är ju öppenhet. Hur tycker du att programpunkten om bibliotekens roll i totalförsvaret anknyter till temat?
– All beredskapsplanering handlar ytterst om att säkerställa rikets suveränitet och att försvara de värden vårt samhälle bygger på. Demokrati och öppenhet är sådana värderingar som totalförsvaret finns för att skydda.

Vad hoppas du att deltagarna tar med sig från programpunkten du medverkar i?
– Att totalförsvar och beredskap är frågor som rör oss alla och att alla kan bidra till att skapa ett mer robust samhälle.