Har du koll på föreningens Expertnätverk? Som medlem i Svensk biblioteksförening är du välkommen att ingå i våra Expertnätverk.

Nätverken är en resurs och kunskapsbank men också en möjlighet för dig som arbetar på bibliotek att utvecklas och utbyta kunskaper med andra. Expertnätverken bygger helt på medlemmarnas intresse och engagemang och handlar om erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, tips och diskussioner.

Här kan du läsa mer om våra Expertnätverk, öppnas i nytt fönster!