Den 30 mars, beslutade Svensk biblioteksförenings styrelse om vilka föreningen nominerar till priset 2021. Vi nominerar tre nordiska författare och en colombiansk läsfrämjande organisation till ALMA-priset nästa år:

  • Projekt Gulliver, Colombia
  • Stian Hole, Norge
  • Frida Nilsson, Sverige
  • Pia Lindenbaum, Sverige

Den 31 mars avslöjades årets pristagare av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, mer känt som ALMA-priset. Vinnaren blev den sydkoreanska bilderbokskonstnären Baek Heena. Vi har inför nästa år nominerat fyra kandidater. En av dem nominerar vi för första gången och berättar därmed lite mer om den läsfrämjande organisationen Projekt Gulliver i den här texten.

De fyra nominerade och föreningens motiveringar

Projekt Gulliver

I Projekt Gulliver ges barn tillsammans med författare, konstnärer och pedagoger i socialt utsatta områden i Colombia möjlighet att utveckla och stärka kognitiva, sociala och emotionella färdigheter genom kreativt berättande i ord och bild. Projektet förbättrar barnens möjligheter till fortsatta studier och ger dem en tro på en bättre framtid.

Pija Lindenbaum

Fotograf: Ulrica Zwenger.

Pija Lindenbaums konstnärskap präglas av hennes unika sätt att på en och samma gång gestalta barnets inre och yttre upplevelse. Med stor respekt för individen förespråkar hon frihet bortom alla kategoriseringar och hävdar barnets rätt att få vara sig själv. Hennes huvudpersoner angriper verkligheten med hjälp av leken. Lindenbaum utforskar normer och räds inte ämnen som klass, kön och makt. Barns känslor formar berättelserna och uttrycks omväxlande i text, färger, former, miljöer och detaljer.

Stian Hole

Fotograf: André Løyning.

Författaren och illustratören Stian Hole har skapat en unik bilderboksvärld. Hans drömlika, hyperrealistiska collage som exploderar i färg och form förtydligar de bildliga uttrycken i texten. Hole bjuder in barnet till att göra egna tolkningar där verklighet och fantasi samspelar, allt från stora filosofiska funderingar till vardagsnära upplevelser. Med total respekt och självklarhet fångar han barnets nyfikenhet och förundran inför livet där både stort och smått bildar en helhet.

Frida Nilsson

Fotograf: Mia Carlsson.

Frida Nilsson har en stark berättarröst som är både övertygande och trösterik. Som få andra fångar hon känslan av hur det är att vara barn och annorlunda i en värld av oförstående vuxna. I sitt berättande väjer hon inte för de frågor som är svåra och viktiga, ofta med humorn som bärande element men samtidigt med allvaret som fond. Frida Nilsson rör sig lätt mellan genrerna och hennes repertoar är bred: allt från episka berättelser om kampen mellan ont och gott till finstämd vardagsrealism för barn.

Mer om de nominerade:

Projekt Gulliver

Fotograf: Andrés Alagón (genrebild/Unsplash).

Projekt Gulliver har fått sitt namn från Jonathan Swifts berättelse Gulliver resor där det samhällskritiska temat är starkt framträdande. Inom Projekt Gulliver genomförs workshops i form av skrivarverkstäder och läsande i kreativa former tillsammans med barn i åldrarna 8–12 år.

Man arbetar med en barngrupp under relativt lång tid, cirka ett år, vilket ger de deltagande barnen möjlighet till att utveckla färdigheter inom många olika skapande uttryckssätt: genom gestaltning, skriftligt, muntligt och så vidare. Detta stärker och stödjer barnen i ett vidare perspektiv och hjälper dem uttrycka känslor, bli empatiska, tänka kritiskt och kommunicera tydligt.

Barnen får möta poeter, konstnärer och artister inom musik och teater. Genom att ta del av deras verk skapas förståelse för hur konstnärligt skapande går till och barnen får hjälp att applicera lärdomarna på upplevelser i sina egna liv och att sätta ord på det som kan kännas svårt och jobbigt.

Barnens alster samlas ihop och publiceras. På så sätt blir barnen inte bara deltagare i ett projekt utan även författare. De får också som en avslutning läsa sina texter inför publik.

I många skolor drivs återkommande skrivprojekt. Detta avspeglas i det närmsta grannskapet där Projekt Gulliver får stor betydelse. Barnen där får känna kraften i att använda sin fantasi och i att uttrycka sig genom att tala och skriva istället för att kanske slåss och ta till våld i olika situationer. Det går att se en tydlig skillnad i hur de barn som deltagit i projektet kommunicerar med sin omgivning.

Projekt Gulliver har genomförts i ett stort antal stadsdelar i Medellin och sedan 2006 har 5370 barn deltagit i projektets workshops. Arbetet sker alltid i grupp, vilket starkt bidrar till att barnen lär sig att lyssna, förstå olika sätt att tänka och ta hänsyn varandra.

Film om Projekt Gulliver (på spanska):
Pia Lindenbaum

Copyright/fotograf: Ulrica Zwenger.

Pija Lindenbaum är både författare, grafisk formgivare och illustratör. Hon har vunnit många prestigefyllda priser och bland annat suttit med i Svenska barnboksakademin. Lindenbaum är kanske mest känd för sina populära böcker Else-Marie och småpapporna, Vi måste till jobbet och småbarnsböckerna om den lilla killen Micke, men kanske framför allt för flickan Gittan och hennes möten med gråvargarna, fårskallarna och älgbrorsorna.

Stian Hole

Fotograf: André Løyning.

Stian Hole är grafisk formgivare, illustratör och barnboksförfattare, boende och verksam i Oslo. Han har blivit uppmärksammad för sin konstnärliga stil och mycket speciella illustrationer i sina barnböcker. Holes olika berättelser om pojken Garmann, eller Herman som figuren heter i svensk översättning, har nått stor popularitet med sin fokus på existentialism och tagits emot väl av både läsare och recensenter.

Frida Nilsson

Fotograf: Mia Carlsson.

Frida Nilsson är barnboksförfattare, översättare och har bland annat varit programledare i tv och radio. Debuterade gjorde hon 2004 med Kråkans otroliga liftarsemester, som gavs ut på Natur och Kultur. Hennes böcker om Hedvig, där mycket av inspirationen till flickan och hennes värld kommer från författarens egen barndomstid i byn Hardemo (Kumla kommun). Frida Nilsson har även skrivit äventyrsberättelserna Ishavspiraterna och Det tunna svärdet.

Fotograf nyhetsbild: Jonathan Borba/Unsplash.