Visste du att Svensk biblioteksförening har tagit fram många rapporter som du kan ladda ner, gratis!

Svensk biblioteksförening arbetar på sina medlemmars uppdrag för att öka kunskapen om bibliotekens uppgifter och funktioner samt för att stärka bibliotekens förutsättningar och möjligheter. Det gör vi bland annat genom att verka för ändamålsenlig lagstiftning och finansiering samt genom att sprida kunskap om bibliotekens verksamhet och effekter, till exempel genom faktamaterial, undersökningar och rapporter.

Här kan du hitta flera rapporter på föreningens webbplats, öppnas i nytt fönster!

Foto: HaticeEROL/Pixabay