Snart är våren här, och inför att verksamheterna åter drar igång på riktigt har föreningens generalsekreterare och kansliets utredare valt ut några av vårens viktigaste biblioteksrelaterade frågor.

Jenny Nilsson, utredare:
– Det är fortsatt skolbiblioteksutredningen som engagerar många medlemmar starkt under våren. Utredningens delbetänkande och den kampanj #skolbibliotekNU! som föreningen dragit igång har fått mycket uppmärksamhet och nu väntar vi bara på att remissarbetet ska komma igång. Men det sker förstås annat också. Förra årets årsmöte tog bland annat ett beslut att föreningen 2021 skulle lyfta hbtq+ perspektivet på bibliotekens arbete. Nu har vårt expertnätverk skrivit en ambitiös guide som kommer under våren. IFLA har ett extra årsmöte där de hoppas få grönt ljus från medlemmarna att gå vidare med sin omorganisation och efter det drar valen till IFLA:s olika delar igång.

Karin Martinsson, utredare:
Jag ser med skräckblandad förtjusning fram emot våra branschdagar i maj, som har tema Omstart. Det är första gången vi har planerat en konferens, eller ett evenemang över huvud taget, som digitalt från början och det skiljer sig väsentligt från hur man planerar ett fysiskt evenemang. Om jag ska lyfta blicken lite tycker jag det är intressant att se vilken väg staten och kommunerna, det vill säga våra medlemmars huvudsakliga arbetsgivare, väljer när det gäller möjlighet till att arbeta på distans. Jag hoppas att man tar chansen att ordentligt ta tillvara på erfarenheter och innovationsförmåga hos alla medarbetare.

Karin Linder, generalsekreterare:
– Jag tror att det som är absolut viktigast under våren är att arbeta i ett slags tvåtakt. Dels arbeta efter förutsättningarna 2021 men att samtidigt utveckla verksamheten så att vi successivt går över till en tillvaro där vi inte skiljer på digitalt eller analogt utifrån teknik utan snarare utifrån behov och uppdrag.