Maud Salim jobbar som biblioteksutvecklare på Regionbiblioteket i Region Kalmar län. Hennes ansvarsområde är prioriterade grupper definierade i bibliotekslagen som personer med funktionsvariationer, nationella minoriteter och personer som har ett annat modersmål än svenska. Hon ansvarar också för HBTQ-frågan och vuxnas läsning.

I maj är det första gången hon deltar på Biblioteksdagarna.

– Förutom nyfikenhet är själva temat, KOMPETENS, en höjdpunkt. Vi jobbar med utvecklingsfrågor på Regionbiblioteket och kompetens är det som krävs för att kunna utföra arbetet på ett professionellt sätt. Man lär sig så länge man lever och jag har mycket att lära mig.

Vad ser du mest fram emot?
– Att få träffa andra kollegor och att lära mig mer om begreppet kompetens och hur man ska förhålla sig till det. En förändrad värld kräver många olika kompetenser som viker ifrån det normala i biblioteksvärlden.

Vem är din drömtalare?
– Jag har ingen drömtalare men jag ser fram emot att höra om hur vi människor kan förstärka våra mänskliga egenskaper/kompetenser i bemötande med besökare så att maskinen inte tar över våra roller som bibliotekspersonal i framtiden.