Biblioteksdagarna 2019 kommer att hållas i Helsingborg 15–17 maj och temat är kompetens: vad vi menar med begreppet, vilken kompetens som behövs och hur vi skapar förutsättningar för att allas kompetens tas tillvara. Under ett par intensiva dagar kommer hela bibliotekssektorn att samlas för att träffas och utbyta erfarenheter.

Inför varje upplaga av Biblioteksdagarna använder vi oss av en lokal arbetsgrupp som hjälper oss att ordna det som behövs i staden, samt lyfta fram det lokala. Deras främsta uppgift är att jobba med festen och minglet. Vi har pratat med Catharina Isberg som leder arbetsgruppen i Helsingborg inför konferensen i maj.

Hur ser arbetet inför Biblioteksdagarna 2019 ut för er?
– Vi koncentrerar oss på det lokala arbetet eftersom den största delen av planering och genomförande görs av föreningens kansli. Vi har tillsatt en lokal organisationskommitté som jobbar med festen på stadsbiblioteket på torsdagen, har kontakt angående minglet i Helsingör på onsdagen, samordnar lokala programidéer som kommer in, jobbar med volontärer och också lyfter fram det fantastiska biblioteksarbete som sker i hela delregionen. Vi har skrivit ett lokalt uppdrag för arbetet och låtit biblioteksanställda i alla elva kommuner som ingår i Bibliotek Familjen Helsingborg få möjlighet att delta i det lokala konferensarbetet. Vi har organiserat arbetet i övergripande organisationskommitté, en volontärgrupp och en festgrupp.

Vad är ert fokus?
– Att ge alla deltagare en fantastisk konferensupplevelse. Vårt arbete är främst att jobba med festen och volontärer och att ge möjlighet för konferensdeltagarna att få tips om saker som vi arbetar med i området. Vi vill vara synliga från dess att konferensdeltagaren anländer till Knutpunkten i Helsingborg, tills de lämnar konferensen efter Biblioteksdagarnas slut.

Hur jobbar ni med dagarna?
– Det är oerhört många intressenter i arbetet från olika bibliotekstyper. Vi försöker hålla alla informerade om vad som är på gång (något som vi började med redan när vi skickade in ansökan att få ha Biblioteksdagarna till Helsingborg). Vi öppnar upp för input från alla intressenter men försöker hålla det praktiska arbetet inom Bibliotek Familjen Helsingborg, och självklart också Helsingörs bibliotek som håller i minglet.

Vad vill ni lyfta fram när det gäller Helsingborg?
– Helsingborg är landets åttonde största stad, som ligger med utsikt mot grannen Helsingör. Vision 2035 genomsyrar stadens arbete och det är verkligen ”staden för dig som vill något”. Kopplat till visionen finns sedan 2012 en medarbetarskaps- och ledarskapspolicy som vi alla arbetar utifrån. Digitalisering är något som staden driver hårt och Helsingborg var tidigt ut med att anställa en Digitaliseringsdirektör. Biblioteket satsar på övergången mot det digitala och jobbar mycket med digital delaktighet och har också under 2018 invigt ett Digidel Helsingborg på stadsbiblioteket, i samarbete med Digitaliseringsavdelningen och förvaltningarna inom staden. För Helsingborgs stad är Lunds Universitet Campus Helsingborg också viktigt för att få närhet till forskning och utbildningsmiljö. Staden ingår i samarbetet med alla elva kommuner som ligger i nordvästra Skåne, det är detta samarbete som kallas Familjen Helsingborg.

Hur påverkas Helsingborg av att ha Biblioteksdagarna?
– Helsingborgs stad arbetar aktivt med att få olika konferenser till staden. Det var i detta sammanhang som tanken om att få ha Biblioteksdagarna kom upp. Vi hoppas att många får upp ögonen för vilken pärla staden är. Jag kan säga att personligen växer Helsingborg i mina ögon för varje dag jag arbetar här.

Hur viktigt är det för en stad att få ha Biblioteksdagarna?
– Biblioteksdagarna gör att bibliotek lyfts upp på agendan. Och det är något som vi behöver lyfta kontinuerligt i många olika sammanhang. Omgivningens bild av vad ett bibliotek är behöver uppdateras till det vi är i dag. Jag ser Biblioteksdagarna till en möjlighet för detta! Vi arbetar på en global, nationell, regional, delregional och lokal arena. Att få höra om vad andra gör, nätverka med andra och höja vår egen kompetens samtidigt som vi får möjlighet att visa på vårt arbete är något som ger energi och kraft in i både det dagliga och framtida arbetet.

I den lokala arbetsgruppen ingår:
Sammankallande: Catharina Isberg
Administrativt och praktiskt ansvarig: Carolin Nordstrand
Volontäransvarig: Susann Ek
Programansvarig lokalt: Josefin Andersson
Festansvarig: Terese Blandford, Åsa Schüler
Lokala studiebesök och intressanta aktiviteter: Christian Forsell

Anmäl dig till Biblioteksdagarna 2019