Svensk biblioteksförening är en del av en internationell rörelse för att stärka biblioteken och allas rätt att söka, ta emot och sprida information och idéer. Det internationella arbetet är viktigt för oss och möjliggör bland annat deltagande för föreningens medlemmar i internationellt erfarenhetsutbyte genom resestipendier.

I en ny skrift beskriver Svensk biblioteksförening vårt internationella engagemang och de överväganden som ligger till grund för varför vi valt att kanalisera vårt arbete i långsiktiga och hållbara strukturer. Här kan du läsa om vårt internationella arbete (pdf) öppna i nytt fönster