Trelleborgs bibliotek fick Svensk biblioteksförenings utvecklingsstöd 2023 för projektet Historiska sidospår – projekt för att öka livskvalitet och gemenskap för äldre i kommunen. I våras startade de igång projektet och vi har pratat med Veronica Berggren som är biträdande bibliotekschef på Trelleborgs kommun om hur det har gått.

– Det har gått mycket bra! Vårt mål var att nå en äldre målgrupp och erbjuda arrangemang dagtid för de som inte vågar sig ut på kvällarna. Antalet åhörare och den respons vi fått från dem har varit över all förväntan. Det känns verkligen som om vi har hittat rätt, både vad gäller klockslag och tema, för att nå den önskade målgruppen, säger Berggren.

Undersökning (publicerad i noll 27 1/2020) visar att pensionärer besöker biblioteken i relativt liten utsträckning. Och det här är en målgrupp som lätt faller bort eftersom biblioteken ofta tar den för given, menar Berggren.

– När vi dessutom fick indikationer på att man inte besökte våra föredrag därför att man inte vågar sig ut på kvällarna bestämde vi oss för att starta projektet ”Historiska sidospår” där syftet var att arbeta mot äldre på ett sätt vi inte tidigare gjort. Vi ville skapa ett nätverk och en säker plats att mötas kring ett gemensamt intresse, en möjlighet att bryta ensamheten. Vi har hittills genomfört fem föredrag. I genomsnitt har det varit drygt 70 åhörare per gång. Det är en hög siffra, oavsett om det gäller ett föredrag på dagtid eller kvällstid. Vi startade med att erbjuda ett föredrag med Conny Palmkvist – Sundets röda nejlikor. Och visst trodde vi att det skulle dra folk, men inte i den utsträckning som det gjorde. 116 personer kom och lyssnade! Så många åhörare har vi aldrig haft tidigare på något föredrag dagtid, säger Berggren.

Hur har stödet varit till hjälp?
– Utvecklingsstödet möjliggjorde större valfrihet och variation när vi valde ämne och föredragshållare. Det gav också projektet en rejäl skjuts framåt i början så att vi därmed lättare kunde planera för en fortsättning.

Vad har ni fått för reaktioner?
– Vi har nått vår målgrupp, mycket tack vare tiden för arrangemangen. Eftermiddagen verkar ha passat dem väldigt bra och vi har fått positiv respons på det valet.

Hur ser hösten och framtiden ut för projektet?
– Hösten fortlöper med två inplanerade tillfällen, ett föredrag i november och så terminsavslutningen med Peder Lamms antikrally i december. Bakom scen är arbetet med kommande termin i full gång. Med all positiv respons är det här något vi självklart måste fortsätta med. Och hösten kommer att fortlöpa med arbetet att utvärdera och redovisa projektet. Vi kommer att fortsätta med denna föreläsningsserie, även om vi utan stödet kommer att vara mer begränsade i vilka föreläsare vi kan anlita. Men med all fin feedback vi fått märker vi att besökarna verkligen uppskattar eftermiddagstiden och ämnena, vi kommer självklart att fortsätta! Planen för 2024 är att, förutom regelrätta föredrag, arbeta mer med andra alternativ. Vi kommer bland annat att samarbeta med ett museum som kommer att sända digitalt till oss. Vi tänker oss även andra former som musik och att arbeta med att få till fler interagerande träffar. Det behöver vi arbeta mer med, och under längre tid, för att få Historiska sidospår att fungera som den mötesplats vi önskar, säger Berggren.

I helhet har året sett ut så här:

Program Historiska sidospår 2023

Februari: Sundets röda nejlikor, Conny Palmkvist

Mars: Skånsk mathistoria, Maria Persson

April: Hattar, hattar, hattar, Peter Andersson, Örebro universitet (Hur män burit hattar genom tiderna)

Maj: Semestri finis, avslutningsfika där vi hade boktips historiskt, kläder från olika historiska perioder samt en tävling om historiska kakor och så fikade vi.

September: Fyra kämpande kvinnor, Jurgen Linderman och Birgitta Eriksson

Oktober: Försvenskning eller förskånskning av Skåne? Göran Larsson, före detta chef för Malmö Museer och Malmö stadsarkiv

November: I en förgången värld, Eric von Rosen, Christer Lindberg, Lunds universitet

December: Peders Antikrally, Peder Lamm, där besökarna får ta med en sak var som Peder berättar om på scen. Eftermiddagstid men en lördag som terminsavslutning i december.

Fotograf: Henrik Rogowski.