På senaste styrelsemötet hade ledamöterna på sig föreningens kampanj-thirt för alla elevers rätt till en bra skolbibliotekarie!

Föreningens ordförande Johanna Hansson skriver om veckans styrelsemöte.

Styrelsen har tidigare identifierat bristen på disputerade inom biblioteks- och informationsvetenskap som en angelägenhet för hela sektorn. Personer med forskarbakgrund behövs för att utbilda nya bibliotekarier, men också för att bidra till utveckling på biblioteken. För att ytterligare lyfta den frågan och också medverka i att ta den vidare, beslutade styrelsen att ge ekonomiskt stöd till inrättandet av en forskarskola. Arbetet för att få den på plats görs i samarbete mellan de universitet och högskolor som har utbildningar i biblioteks- och informationsvetenskap.

Nya jurymedlemmar

Styrelsen beslutade också om nya medlemmar i flera olika jurygrupper, bland andra Bengt Hjelmqvists pris och Collijnpriset.

Vårens branschdagar blir digitala

En strategisk diskussion rörde föreningens konferensverksamhet efter pandemin. Samtidigt som behovet av och längtan efter att mötas fysiskt är stort, har det senaste året också lärt oss en hel del om fördelarna med digitala mötesplatser. Vårens branschdagar blir, av nödvändighet, digitala. Framåt sommaren behöver vi sedan ta ställning till hur vi mer långsiktigt ska balansera digitalt och fysiskt för att nå så många som möjligt med så bra och engagerande innehåll som möjligt. Hur vill vi mötas i en nära framtid?

Två nya rapporter

Två rapporter presenterades på mötet: Expertnätverket för bibliotekens arbete med hbtq+ har tagit fram en inspirationsskrift för biblioteken. Den kommer att vara klar i samband med årsmötet senare i vår. Den andra rapporten, Biblioteken under pandemin, som lanserades i veckan, finns tillgänglig på föreningens webbplats.

Till Biblioteken under pandemin

Johanna Hansson,
Ordförande Svensk biblioteksförening