Svensk biblioteksförening delar sedan 1964 ut Bengt Hjelmqvists pris för att belöna framstående insatser på folkbiblioteksområdet. Såväl praktiska som teoretiska insatser, en samlad gärning eller en enstaka prestation kan belönas.

Priset kan även ges till flera personer gemensamt eller bibliotek, som i sin verksamhet eller utformning representerar en insats utöver det vanliga. Bengt Hjelmqvists egna insatser för de svenska folkbiblioteken var och är fortfarande utöver det vanliga.

Bengt Hjelmqvist trodde på framtiden, och framtidens bibliotek i en allt mer svårfångad värld. Hans lika uppfordrande som inspirerande ord från 1969 gäller ännu:

 

”Vi behöver aktiva, livsdugliga bibliotek i en värld som ser ut att bli alltmer komplicerad. /…/ Det bibliotek som kommer är förmodligen – om det nu kommer – inte mycket likt det nuvarande. Kanske heter det inte bibliotek. Det beror på om kommande generationer vill markera ett historiskt samband eller ej. Men också framtiden behöver en institution som kan samla och distribuera informationsmaterial, /…/en institution som det lönar sig att tro på, som når ut till alla.”

Så här lyder den tredje paragrafen i Bengt Hjelmqvists-prisets stadgar:

§ 3 Priset ges i första hand till en enskild person. Såväl praktiska som teoretiska insatser, en samlad gärning eller en enstaka prestation kan belönas. Om särskilda skäl föreligger, kan priset tilldelas flera personer gemensamt eller bibliotek, som i sin verksamhet eller utformning representerar en insats utöver det vanliga.

Tycker du att beskrivningen stämmer in på en kollega?

Då ska du omedelbart, eller åtminstone fram till den 30 april, skicka in din nominering till 2020-års pristagare av Bengt Hjelmqvists pris, vars summa är på 25 000 kronor.

Skicka din nominering till info@svbib.se – senast den 30 april.

Alla tidigare mottagare av Bengt Hjelmqvists pris (pdf, nytt fönster)  

Här kan du läsa mer om våra priser (nytt fönster)