Nominera till Svensk biblioteksförenings styrelse. Nu kan du lämna förslag på kandidater till uppdrag i föreningen.

Du kan föreslå personer till styrelsen, lekmannarevisorer och valberedning.

Lämna ditt förslag senast 21 januari via den här länken: https://nominera.se/svbib/ 

Det är årsmötet som väljer kandidater efter förslag från valberedningen. Årsmötet äger rum 15 maj.