Nu kan du lämna förslag på ny ledamot i föreningens styrelse. Nominera din kandidat senast 29 januari.

Maila din nominering, gärna med motivering, till valberedningen via e-post valberedningen@svbib.se

Ny styrelseledamot väljs av årsmötet efter förslag från valberedningen. Årsmötet äger rum i Göteborg 19 maj, i samband med Biblioteksdagarna.

Svensk biblioteksförenings styrelse:

 • Johanna Hansson (ordförande)
  Biträdande överbibliotekarie, Uppsala universitetsbibliotek
  Invald 2018
 • Pelle Snickars
  Professor, Umeå universitet
  Invald 2016, omvald 2018
 • Lisa Petersen
  Bibliotekschef, Mälardalens högskola
  Invald 2018
 • Anja Dahlstedt
  Kultur- och fritidschef, Botkyrka
  Invald 2015, omvald 2017, omvald 2019
 • Helena Kettner Rudberg
  Chef för användarservice, MTM
  Invald 2015, omvald 2017, omvald 2019
 • Malin Ögland
  Universitetsadjunkt, Högskolan i Borås
  Invald 2017, omvald 2019
 • Eva-Maria Häusner
  Tf enhetschef, KB
  Invald 2019
 • Leif Mårtensson
  Ledningskoordinator, Kulturförvaltningen i Umeå
  Invald 2019

Avgår ur styrelsen vid årsmötet 2020:

 • Lo Claesson
  Fristående bibliotekskonsult
  Fyllnadsvald 1 år 2015, omvald 2016 och 2018
 • Jens Thorhauge
  Egen konsult, Danmark
  Invald 2016, omvald 2018

Vid årsmötet ska även en vakant plats fyllas:

 • Karin Grönvall
  Riksbibliotekarie, KB
  Fyllnadsvald 1 år 2017, omvald 2018, avgick 2019