I samband med Biblioteksdagarna 2023 släpps metodunderlaget ”Verktygslåda för bibliotekens beredskapsarbete”.

För precis ett år sedan, under förra årets Biblioteksdagar, började Expertnätverket för bibliotekens roll i totalförsvaret att arbeta med utformningen av verktygslådan. Nu är den redo att släppas.

”Verktygslåda för bibliotekens beredskapsarbete” syftar till att sammanfatta och konkretisera vad bibliotekens roll i totalförsvaret faktiskt kan bestå i. Den tar sin utgångspunkt i allmänhetens behov av information, som är viktigt inte minst vid kris, och knyter samman det med bibliotekens informationsuppdrag.

– Tillgången till information är en rättighet och en förutsättning för delaktighet i samhället. Det är viktigt i normaltid, men absolut kritiskt vid kris eller höjd beredskap. Här har biblioteken en möjlighet att göra stor skillnad för många, säger Malin Pagels, som sitter i nätverkets styrgrupp.

Verktygslådan har tagits fram genom en rad workshops och bearbetats av expertnätverket. Verktygslådan innehåller kunskapsunderlag och metodunderlag som enskilda bibliotek kan använda sig av för att identifiera sin roll vid kris eller höjd beredskap, utifrån sitt uppdrag och sin lokala kontext.

– För den som är intresserad av att jobba med hur bibliotek kan planera för olika slags kriser finns Expertnätverket för bibliotekens roll i totalförsvaret. Där hjälper vi varandra att både omvärldsbevaka och prova nya tankar mot bibliotekets övriga roll i samhället. Anslut gärna, vi arrangerar löpande både kortare webbinarier men också nätverksmöten förstås, säger Jenny Lindmark Svedgård, som är en del av nätverkets styrgrupp.

Verktygslådan presenteras i samband med panelsamtalet ”Var redo! Alltid redo?” den 24 maj under Biblioteksdagarna.

Till verktygslådan