I början av maj var Svensk biblioteksförening på studiebesök hos Bibliotekslabbet i Liljeholmen, Stockholm stad.

Bibliotekslabbet, som vi har skrivit om tidigare, är inte ett vanligt bibliotek, utan som namnet antyder en utforskande projektverksamhet. Det ligger direkt i anslutning till tunnelbaneuppgången och vetter mot Liljeholmens torg. Under fyra år ska Bi

bliotekslabbet ha dialog med boende i området kring Liljeholmen för att ta reda på vilken typ av biblioteksverksamhet som efterfrågas där. Det här ska sedan ge ett underlag till politikerna för att därefter skapa ett nytt bibliotek.

– Vi jobbar mycket med ”user experience”, UX, och under hösten och vinter var vi ute på torget och samlade in synpunkter, säger Birgitta Widlund som är projektledare på Bibliotekslabbet.

Bibliotekarierna Victor Alfson, Birgitta Widlund, Hedda Svenblad och Elin Hilme Klint jobbar och nätverkar mycket nära de som bor i området och i början hade de en önskelista, en för de vuxna och en för barn. Där fick invånarna berätta vad de ville att biblioteket skulle erbjuda, sedan fick de rösta fram förslag.

– Vi bjuder in olika målgrupper till aktiviter där vi kombinerar informationsinhämtning med workshops eller liknande. Vi tillhandahåller ett litet bestånd böcker och det är möjligt att lämna tillbaka biblioteksböcker hos oss när vi håller öppet, säger Hilme Klint, bibliotekarie på bibliotekslabbet.

Utmaningar

Både lokalen och verksamheten ska växa fram under projektperioden och vara i ständig förändring. De har olika samarbete med bland annat Pensionärernas riksorganisation, PRO, äldreförvaltningen och Barnavårdscentralen, BVC. När föreningen är där och hälsar på har de en utställning om konst. Det hänger bland annat konstverk på väggarna som frivilliga har donerat.

– Ibland jobbar vi fort och är snabba med att byta fokus eller tema, men de andra organisationerna har inte den möjligheten så vi måste lära oss att skynda långsamt. Vi är ju inte ett traditionellt bibliotek,

säger Svenblad.

Biblioteket leker fram nya teman och de säger att det är vanligt att man fastnar i det man gjort tidigare, men att de på Bibliotekslabbet vill gå ifrån det. Trots den konstanta ommöbleringen så upplever biblioteket att besökarna finner sig i det och att de gärna besöker biblioteket.

– Det byts och möblernas om konstant i lokalen men en konstant grej är att vi alltid profilerar med nya böcker, säger Widlund.