Under hösten och vintern kommer Svensk biblioteksförening, tillsammans med fackförbundet DIK, att besöka alla de universitet och högskolor som utbildar inom biblioteks- och informationsvetenskap.

Vi kommer dels att träffa utbildningsledningen för att prata om framtidens och branschens kompetensbehov, dels möta bibliotekariestudenter i workshops kring deras framtida yrkesliv.
– Frågan om långsiktig kompetensförsörjning har kommit upp på vår och DIK:s gemensamma agenda. I våras anordnade vi en konferens på temat, med brett deltagande från sektorn, och där fördes bra diskussioner. Vi inom sektorn behöver mötas och prata om behov och utmaningar framåt, och vilken typ av kompetens som behövs inom framtida biblioteksverksamhet. Oavsett vilken typ av bibliotek vi pratar om, säger Svensk biblioteksförenings Jenny Poncin som deltar i turnén, och som igår deltog i det första besöket på Linnéuniversitetet i Växjö.

Kommande datum

Uppsala universitet: 15 november
Högskolan i Borås: 30 november
Lunds universitet: datum kommer
Umeå universitet: datum kommer

På bilden ser vi Lisa Gemmel, DIK, Jenny Poncin, Svensk biblioteksförening, Joacim Hansson, professor, Sara Ahlryd, universitetsadjunkt, och Arwid Lund, universitetslektor.