Marie Engberg Eiriksson arbetar som projektledare för det danska nationella projektet ”Det tilgængelige Folkebibliotek” på Gentofte Centralbibliotek.

Du har varit med och tagit fram IFLAs guidelines om biblioteksservice till människor som lever i hemlöshet. Vilka reaktioner brukar du möta?
– En reaktion jag ofta möter när jag talar om biblioteksservice till hemlösa är ”menar du att biblioteket ska utföra socialt arbete?”, men det är inte det som är poängen. Människor utan en fast bostad har lika stort, om inte större, behov av bibliotekstjänster såsom hjälp med informationssökning och digital självbetjäning. En trevlig och säker plats att vara på, en timme i en bekväm stol med en bok, samvaro med andra människor. De har behov av samma saker som många andra biblioteksanvändare, och för att kunna ge de det ska vi kanske ändra sättet vi utför dessa tjänster på.

Hur startade ditt intresse för frågan?
– Jag deltog i en workshop med Ryan Dowd från Homeless Libraries på WLIC som öppnade mina ögon för många av de sätt vi, som bibliotek, kanske utan att vilja det, exkluderar människor utan fast bostad från många av våra erbjudanden. Efter det började vi utarbeta guidelines.

I Sverige har debatten om stök och bråk på folkbiblioteken och vad man ska göra åt det gått varm de senaste åren. Hur tänker du själv kring tillgänglighet för alla kontra en sådan arbetsmiljö för personalen?
– Det är så viktigt att personalen känner sig trygg på arbetsplatsen, och därför ska man prata igenom hur man hanterar olika situationer i biblioteket. Man kan ta fram interna överenskommelser om hur man hanterar situationer, se till att personal aldrig är ensamma i en situation, och se till att det finns telefonnummer till säkerhetspersonal, socialtjänst eller andra att ringa vid behov. Men innan man planerar för att något obehagligt ska hända är det viktigt att komma ihåg att det är större sannolikhet att en hemlös person blir utsatt för våld än att de utsätter andra för våld. Det finns många sätt på vilka man själv kan bidra till att mötena blir säkra, lugna och behagliga för alla. Och det börjar med att inte förvänta sig att en hemlös på biblioteket kommer att leda till problem.