För sjunde året i rad gick Digikult – en nordisk mötesplats för digitalt kulturarv i praktiken av stapeln i Göteborg 24–26 april. Bland talarna fanns främst nationella organisationer, men även Storbritannien, USA och Nederländerna var representerade.

Under rubriken Killing the Monolith: modular tech for Stedelijk Museum talade David Spreekmeester, tech lead på den digitala agenturen Grrr i Amsterdam, om arbetet bakom Stedelijk Museums webbsida. Genom att designa utifrån ledorden ”enkelt, modulärt och flexibelt” har man åstadkommit en webbsida som är enkel att använda och tillgänglighetsanpassad. Som grädde på moset har man också lyckats med att göra ett djärvt avtryck med sin brutala design.

Pick the best tools for the job

David menar att vi måste överge tanken på att utveckla tjänster utifrån vad ett system – en monolit – kan göra. Istället bör vi tänka mer flexibelt när det gäller både design och vilka vi väljer att samarbeta med när vi utvecklar digitala tjänster. Lös upp monopolen och samarbeta med flera, specialiserade, aktörer.

Anna Jansson och Karin Glasemann, kommunikatör respektive digitaliseringssamordnare på Nationalmuseum stod bakom programpunkten Från Open Access till Open Museum – hur öppen licensiering förändrade Nationalmuseum. De berättade om hur medarbetarna på muséet var tvungna att tänka om och ställa nya frågor kring verksamhetens uppdrag och tillgängliggörande i och med stängningen för renovering 2013.

Hur skulle man kunna behålla Nationalmuseum som ”top of mind” hos såväl trogna besökare som nya, potentiella besökare utan den fysiska byggnaden och samlingarna?

Anna och Karin fokuserade på hur digitaliseringsprocesser internt och det digitala mötet med publiken förändrade synsättet både innanför och utanför organisationen – och hur det resulterade i bättre samarbete mellan museets olika avdelningar.

Ovanstående talare hade det gemensamt att de började sin resa med att fråga varför – vad är det vi vill lösa? och för vem? och sedan redogjorde för resan framåt. På en övrigt genomgående bra konferens så var det just detta perspektiv som ibland saknades bland presentationerna. Vi får inte låta oss bländas av tekniken, vi måste hela tiden fråga ”vad kan tekniken göra för oss, hur kan vi utnyttja den på bästa sätt för våra användare?”.