Under 2019 fick Alléskolans bibliotek i Åtvidaberg Svensk biblioteksförenings utvecklingsstöd.

– Alléskolans bibliotek har arbetat ambitiöst med att öka medie- och informationskunnighet hos skolans personal. De delar också generöst med sig av sina erfarenheter i rapporten, men också på sin webbplats som är öppen för alla intresserade på andra bibliotek. Biblioteket är det första skolbibliotek som tilldelats vårt utvecklingsstöd och kan förhoppningsvis göra fler skolbibliotek intresserade av att bli institutionella medlemmar i föreningen, säger Jenny Nilsson, utredare Svensk biblioteksförening.

Under 2020 genomförde skolbiblioteket egna så kallade MIK-jams på skolan.
Här nere kan du läsa om deras tankar och erfarenheter:

Hur gör vi för att tänka nytt och få nya perspektiv? I mötet och samtalet med andra händer det! Och kanske allra helst i mötet med någon som kommer från ett annat sammanhang än du själv. Vi har väl alla någon gång upplevt känslan när någon ställer frågor om verksamheten du arbetar i och du inser “det har jag inte tänkt på tidigare”? Vi fylls av input vanligtvis genom att vi läser bloggar, följer inspirerande konton, läser forskning och litteratur och gör studiebesök, men under våren 2019 fick vi chansen att prova ett för oss helt nytt grepp: vi fick uppleva ett MIK-jam. På vägen hem från en fullmatad dag insåg vi att det här vore en möjlighet för oss som skolbibliotek att vara en kraft för utvecklingen av MIK-arbetet på skolan. Vi skulle anordna ett eget MIK-jam! Det börjar bli allt mer uppenbart för den breda allmänheten att medborgarnas medie- och informationskunnighet (MIK) är direkt avgörande för demokratins framtid. Biblioteken ska spela en otroligt viktig roll som motor i arbetet för ett samhälle med fri tillgång till information och att ge medborgarna verktyg att navigera i, tolka, kritiskt granska den och själva vara producenter.

Skolbiblioteken har av politiken fått uppdraget att användas som en del i undervisningen för ökad digital kompetens hos eleven. Vi skolbibliotekarier arbetar både ute i klassrummet och med fortbildning för våra lärare. Ofta består den fortbildningen av att vi föreläser för lärarna, men ett MIK-jam innebär ett helt annat grepp. Under ett jam samlas människor med olika bakgrunder för att skapa idéer tillsammans där och då. När vi genomförde vårt MIK-jam på skolan grupperades personalen inte utifrån hur de brukade arbeta, utan i nya konstellationer utifrån olika teman som de själva fått välja bland: Nätvett, VR/AR som pedagogisk upplevelse, Spel i undervisningen, Programmering, Film i undervisningen, Det demokratiska uppdraget och Fake news. Till varje grupp knöt vi sedan en inspiratör som kom utifrån. När vi letade efter inspiratörer blev det på samma gång en chans att inventera vår region och bygga ett nätverk för fortsatt arbete inom MIK. Vilka andra yrkesgrupper arbetar med MIK? Vilka andra har kunskaper som vi saknar inom skolan? Vem kan utmana skolkontexten och kanske så nya frön i oss? Till vår skola kom den här dagen programmerare, filmpedagoger, en fotograf, spelutvecklare, biblioteksutvecklare, en folkhälsosamordnare och många fler.

Under en heldag arbetade sedan grupperna enligt ett tight schema där tankeprocessen leddes framåt genom olika övningar. Det här är inte en fortbildning där personalen lyssnar på någon annan och antecknar utan istället är personalen aktiv, ställer egna frågor, problemställningar och ser möjliga lösningar som undersöks. Målet var inte att få saker färdiga utan att få fram prototyper på lektionsidéer, material, övningar eller nya grepp inom MIK för skolan. I ett MIK-jam ingår också att ha roligt, pröva, utforska och leka. Det handlar om att utmana, bredda kunskaperna och inspireras av varandra.

Under våren 2020 började vår planering av hur MIK-jam som metod kunde överföras till en skolkontext. Vi tog avstamp i det MIK-jam som arrangeras i Norrköping våren 2019 av Interaktiva rum, Edvira, Film i Öst och Region Östergötland men skapade ett upplägg som kan användas ute på skolorna runt om i Sverige. Mattias Ahlén från Film i Öst och Linda Sävhammar från Regionbibliotek Östergötland agerade som bollplank i vårt planeringsarbete. Vårt mål var att skapa ett material så att andra skolor kan skippa stora delar av planeringsarbetet. På vår hemsida finns allt material uppe så att alla som vill kan använda det. Genom projektpengar från Svensk biblioteksförening kunde vi kosta på oss att betala för inspiratörer, men förvånansvärt många svarade att ett sådant samarbete kunde anses ingå i deras uppdrag i deras ordinarie arbete. Att hitta inspiratörer i sitt lokalsamhälle skapar också förutsättningar för fortsatta samarbeten. Det här sättet att arbeta med fortbildning uppskattades verkligen av den största delen av personalgruppen. Utvärderingen visade att många uppskattade att få vara aktiva.

Linda Sävhammar, utvecklingsledare på Regionbibliotek Östergötland, som deltog på MIK-jammet reflekterar över MIK-jam som metod:

“Den som är expert är ju där på grund av sin expertis i ämnet och kan därför hjälpa deltagarna att se ämnet från ett nytt håll, ifrågasätta varför de vill gå i en viss riktning, ställa obekväma frågor och utmana dom att tänka nytt. Det är verkligen spännande att se se hur gruppen genom denna metod genomgår en förändring och hur man på bara en dag kommer fram till en prototyp eller något att jobba vidare på efter själva MIK-Jammet. Att man har dagen rätt uppstyrd gör att man skapar ett sense-of-urgency som driver på då man verkligen behöver vara lite strikt med tiderna så man inte fastnar på en del av jammet då man vet att om en timme måste vi ha nått hit.”

MIK-jammet ledde fram till många idéer som nu förverkligas: Inom programmering skapades under MIK-jammet grunden för en röd tråd från åk 4-9. Instruktionsfilmer för lärande och önskan om ytterligare fortbildning inom film. Temalådor kring Fake News. Rollspel som uppstart för ett arbetsområde. Efter MIK-jammet samlades rektor och skolbiblioteket och diskuterade de idéer som kom upp under MIK-jammet. Vad av alla de idéerna som föddes under MIK-jammet skulle bli till fortsatt arbete på lång sikt? Nätvett var det område som kom att prioriteras främst. Inspiratören för nätvett under MIK-jam var Nova-huset, en ideell förening som både erbjuder stöd och utbildar inom sexuella övergrepp. De är inbokade för vidare fortbildning för all personal på skolan och för eleverna i åk 6. Skolbiblioteket leder nu tillsammans med elevhälsan och rektorerna ett kommunövergripande utvecklingsarbete kring temat Nätvett i skolan.

MIK-jam blev också avstampet för oss att prova att arbeta med VR/AR som pedagogiskt verktyg. För VR-glasögonen upptäckte vi att steget ut i klassrummet var längre än vad vi trodde. Hur kan det bli något mer än “en kul grej”? Hur sänker vi trösklarna för lärarna att våga prova? Erfarenheten från när vi tidigare har introducerat ny teknik i skolan är att vi måste leka först, innan vi vågar på riktigt. Därför har lärare och elever fått låna hem och utforska. En elev slog oss alla med häpnad genom att han, helt på egen hand, lärde sig att programmera spel till VR-glasögonen. Hans förmåga att spränga gränser gör nu att vi utvecklar ett sätt för våra elever på skolan att besöka en lokal, gammal gruva genom VR-glasögonen. På MIK-jammet hade vi med en fotograf som inspiratör som nu har möjlighet att förverkliga vår prototyp till något professionellt.

MIK-jam handlar just om detta: att våga, leka och att bygga nätverk för att hitta nya sätt att arbeta med MIK.