Hur öppna är vi för användarnas idéer? Det diskuteras under programpunkten ”Inte bara UX” på Biblioteksdagarna 2023 i Linköping. Vi har pratat med Elsa Waldensten, bibliotekarie på Linköpings universitetsbibliotek och medverkande i Biblioteksdagarna.

Hur känns det att medverka i Biblioteksdagarna?
– Det känns spännande att var med i ett sammanhang där hela ”bibliotekssverige” möts. Vi bibliotekarier arbetar på så många olika typer av bibliotek med olika uppdragsgivare till vardags. Jag ser fram emot panelsamtalet och att utbyta erfarenheter och samtala med Klara Önnerfält och Malene Jensen som jobbar med andra målgrupper än vad jag gör till vardags.

Varför är User Experience, UX, viktigt i ert arbete?
– Vi vill vara relevanta för användarna, det vill säga studenter, forskare och allmänhet som passerar Linköpings universitetsbibliotek. Det är lätt att tro att man vet vad användarna vill ha, men det är först när man vänder sig till användarna direkt eller observerar dem som man får reda på användarnas perspektiv och på hur de upplever biblioteket och våra tjänster, biblioteksundervisning och lokaler.

Många av användarna på Linköpings universitet besöker inte lokalerna utan använder enbart deras digitala utbud, berättar Waldensten.

– Vi arbetar mycket med att vara ett stöd till våra kollegor och att försöka visa att UX inte behöver vara så komplicerat.

Vilka svårigheter finns det med att jobba med UX enligt dig?
– Vi är en stor organisation med 81 anställda på biblioteket och cirka 37 000 studenter, så ibland är det svårt att ha en överblick. Linköpings universitetsbibliotek erbjuder många tjänster och biblioteksundervisning riktade till våra studenter, men om vi inte tar reda på hur de upplevs, så är det svårt att vara relevanta. Det kan vara svårt att ha UX-tänket med sig hela tiden i det dagliga arbetet.

Årets tema för Biblioteksdagarna är ju Öppenhet. Hur anknyter UX till temat enligt dig?
– Öppenhet är ett väldigt relevant tema för årets biblioteksdagar. Jag ser fram emot att lyssna på viktiga punkter under programdagarna. I mitt dagliga arbete handlar dock öppenhet om att vi lyssnar och är öppna för våra användares behov. Det kan handla om att ha Meröppet på biblioteket, för dem som vill studera tidig morgon, kvällar och helger, samt att följa upp hur detta upplevs, inte bara genom att räkna antal besök, utan genom att vara på plats.

Öppen vetenskap och ett öppet forskningssamhälle är viktigt för att fler ska få tillgång till information och kunskap, berättar Waldensten.

– Öppenhet kan också vara att det är enkelt att komma i kontakt med oss snabbt via chatt-möjligheter, med mera.

Anmäl dig till Biblioteksdagarna