Efter ett pilotprojekt med en bibliotekssocionom på Örebro bibliotek har erfarenheterna från projektet sammanfattats i en rapport. Vi har pratat med Lars Hilmersson, verksamhetschef Örebro bibliotek och Örebro kulturskola samt medlem i Svensk biblioteksförening.

Varför valde ni att anställa en bibliotekssocionom?
– För att stärka bemötandekompetensen i biblioteksverksamheten. Uppdraget att möta alla – uppsökande/relationsskapande, nätverkande och kompetensutvecklande gör att hela personalen får bättre verktyg att möta alla.

Vilken skillnad har närvaron av en bibliotekssocionom gjort för ert bibliotek?
– Vi har en person som driver bemötande- och trygghetsfrågorna aktivt och varje dag på chefs uppdrag. Vi får bättre kanaler till andra aktörer i samhället som behöver stötta oss i det dagliga arbetet- polis, socialtjänst, civilsamhälle. Och vi har organiserat kvalificerad kompetensutveckling utifrån de analyser hen har gjort. Bibliotekssocionom skapar också relationer direkt med besökare i socialt utanförskap och tillgängliggör bibliotekstjänsterna på ett bättre sätt. Vi har satt fingret på gränsen för bibliotekets uppdrag.

Ni har valt att permanenta tjänsten för bibliotekssocionomen, varför?
– För att dessa frågor är ständigt aktuella, vi behöver ha en bred kompetensmix av olika spetskompetenser i biblioteksverksamheten som kompletterar och stärker fackkompetensen.

Ni har gjort flera insatser i arbetet med socialt utsatta på biblioteket. Kan du berätta lite om det?
– Vi har gjort olika försök och små insatser, en del punktinsatser har varit lyckade, andra mindre lyckade. Mest framgångsrikt och hållbart har studiebesök med olika grupper av före detta narkomaner och hemlösa varit, men tentaklerna är ständigt öppna för att ta vara på de intressen som målgruppen socialt utsatta visar.

Hur ser du på den nya lagen om tillträdesförbud? Kan den ersätta socionomkompetens i personalgruppen?
– Nej, tillträdesförbudet är bara ett verktyg som vi möjligen skulle kunna använda i något enstaka fall. Vi måste ständigt ha en beredskap för att upprätthålla bibliotekets systemgräns, det vill säga hälsa alla välkomna så länge de följer bibliotekets regler och markera och agera när normerna överskrids.

Läs rapporten ”Slutrapport. Örebro bibliotek – ett bibliotek för alla, men inte för allt. En studie av biblioteket som system” här, länk öppnas i ny flik.