Svensk biblioteksförening delar ut resestipendier vid två tillfällen per år, och nu har kansliet fattat beslut om årets stipendiater.

Följande medlemmar har utsetts som stipendiater hösten 2017:

  • Sofie Kraft, Carolina- och Karin Boye-biblioteket, Uppsala universitetsbibliotek, för en studieresa till New Orleans USA för att besöka universitetsbibliotek och American Library Associations årliga konferens.
  • Carina Andersson, Biblioteken i Sollentuna, för en studieresa till Storbritannien för att besöka bibliotek i London och Birmingham samt för att besöka konferensen ”Internet Librarian International”.
  • Victoria Klaiber Svensson och Britt Dahlström, Ulricehamn kommun, för studieresa till Billund i Danmark.
  • Pethra Öster, Tumba bibliotek, för studieresa till Uganda för att observera ALEFs alfabetiseringsmetod.
  • Malin Gillberg, Maria Andersson, Andrea Hofmann, Malmö, för studieresa till Toronto för att studera Toronto Public Library’s strategiska plan.
  • Mats Andersson, Naturvårdsverket, för studieresa till Singapore för att studera vetenskaplig informationsförsörjning inom miljöforskning och miljöförvaltning.

Stipendiets syfte är att fördjupa medlemmarnas bibliotekskunskaper, och är tillgängliga för både enskilda och institutionella medlemmar. Efter resan delar stipendiaten med sig av sina erfarenheter genom en reseberättelse/artikel, som föreningen sprider i olika kommunikationskanaler.
– Det här är en fantastisk möjlighet för både individen och arbetsplatsen att öka sin kunskap inom ett specifikt område. Det är också ett sätt för oss som förening att sprida inspiration och erfarenheter bland våra medlemmar, säger Jenny Poncin, utvecklingssekreterare och verksamhetsstrateg på Svensk biblioteksförening.

Nästa deadline för ansökan om resestipendium är 31 mars.
Stöd och stipendier