Världens läsare! är ett projekt där barn från utsatta områden får möta översättare och författare som också är flerspråkiga. Ett av biblioteken som valt att vara med är Backa bibliotek i Göteborg, institutionell medlem i Svensk biblioteksförening.

Projektet ingår i Översättarcentrums verksamhet och sedan starten 2021 har översättare inom Världens läsare! mött över 600 barn i regionerna Stockholm, Skåne och Västra Götaland. Projektet har som ambition att verka i hela landet.

Backa bibliotek är beläget i ett område med stor mångfald bland befolkningen vad gäller bakgrund, härkomst och språk, så när erbjudandet från Översättarcentrum kom nappade biblioteket direkt. Vi har pratat med Camilla Åström som är barn- och ungdomsbibliotekarie på Backa bibliotek.

– Vi vill gärna bidra till att lyfta fram all den kunskap och positiva kraft som finns i flerspråkighet, och peppa barnen att se sina språkkunskaper som en skatt och en tillgång. Vi vill också passa på att lyfta fram bibliotekets eget utbud av böcker på en mängd olika språk. Utöver de mångspråkshyllor vi har på vår egen filial i Backa kan vi beställa in böcker från Göteborgs stads alla andra olika bibliotek. Representation är viktigt tror jag, om barnen ser att “aha, de har böcker på mitt språk också” tror jag att de kan känna både stolthet och att biblioteket är mer intressant för dem. Att det är deras bibliotek också. Ett lite torrare svar är att vi som folkbibliotek ju också har ett uppdrag att jobba särskilt mot grupper som har annat modersmål än svenska, säger Åström.

Det här projektet blev också till ett samarbete mellan Backa bibliotek och skolbiblioteket på tre närliggande skolor, vilket kändes väldigt givande och roligt i sig, menar Åström. Det är skolbibliotekarien Marta Göranzon som varit spindeln i nätet och samordnat med lärare och rektorer på de olika skolorna, för att få till att klasserna kunde komma till Backa bibliotek.

– Jag och Marta har planerat tillsammans, hon har skött kontakten med skolorna och jag med Översättarcentrum. Ett jätteroligt och välfungerande samarbete som vi planerar att utveckla till våren, säger Åström.

Under hösten har tre klasser från årskurs 5 från två närliggande skolor besökt biblioteket under två förmiddagar i oktober. De fick träffa svensk/persiska författaren och översättaren Namdar Nasser som berättade för dem om sin bakgrund och sitt yrke. Han har bland annat översatt böcker av Inger Sandberg och Lasse Sandberg, Martin Widmark och Åsa Lind, från svenska till persiska. Barnen fick göra olika roliga övningar, som att försöka lista ut vad “tack” heter på en mängd olika språk. De fick också pröva på att göra egna översättningar från svenska till ett annat språk (det kunde vara deras modersmål eller engelska). Nasser pratade också om vad man kan använda sina språkkunskaper till, alltifrån att översätta böcker och filmer till att jobba för svenska företag utomlands.

– I samband med att klasserna var här höll jag också i en kort rundvisning på biblioteket, och visade allt som man kan göra och låna hos oss. Jag hade också plockat fram ett urval från vår mångspråkshylla, säger Åström.

Vad betyder det här projektet för er?

– Jag tycker personligen att det kändes otroligt roligt, viktigt och meningsfullt att delta i detta. Det som fastnat mest hos mig var när Namdar Nasser frågade barnen om deras språkkunskaper och tavlan fylldes av alla olika språk som barnen kunde prata. Uppåt 20 stycken i en och samma klass! Och vi har bara fått positiva reaktioner, säger Åström.

Vad hoppas ni på?
– Vi hoppas att barnen ska kunna känna mer stolthet över sina språkkunskaper efter besöket här, och att deras självförtroende stärkts. Vi hoppas också att barn som kanske inte varit så mycket (eller inte alls) på folkbiblioteket tidigare känner sig mer pepp på att komma hit oftare. Att tröskeln för att komma hit har sänkts, säger Åström.