På Fagersta bibliotek, institutionell medlem i Svensk biblioteksförening, kan besökare träffa så kallade läshundar. Syftet är att främja läsningen och skapa minnesvärda lässtunder.

Att ha en pälsbeklädd lyssnare, en läshund, är kanske inte ett självklart inslag när en lässtund nalkas. På Fagersta bibliotek erbjuds besökare att välja en bok man vill läsa för hunden, en lässtund med en läshund brukar pågå i cirka 15 minuter. När lässtunden är över får man en uppgift som man genomför tillsammans, exempelvis att få hunden att hämta saker eller hoppa igenom en rockring.

Läshundarna, Ianira och Bonnie, är lämplighetstestade, badade i schampo som minskar allergener och utbildade genom Läshund ger Läslust, Ludvika Brukshundsklubb. Hundarna har genomgått en utbildning där syftet bland annat är att hundföraren tillsammans med sin hund ska kunna genomföra så lustfyllda och utvecklande läspass för barn i 8–9 årsåldern att deras läsförmåga, läsförståelse och självförtroende på sikt ska öka. Utbildningen pågår hela nio månader och där ingår bland annat godkänd praktik på en skola. Hundförarna i Fagersta är Susanne Nordberg och Yvonne Nordberg Jansson, och det är deras hundar som håller barnen och böckerna sällskap på biblioteket.

Vilket är syftet med läshundar på biblioteket?
– Vi har två hundförare i Fagersta som gått läshundsutbildning med sina hundar. Vi är mycket glada att de kan tänka sig att arbeta hos oss på biblioteket. En eftermiddag i veckan finns en av hundförarna på plats med sina hundar och intresserade barn kan boka in sig och komma och läsa för en hund. Vi har gjort iordning ett särskilt ”hundrum” med separat ingång där läshundarna träffar barnen. För barn som tycker det är svårt att läsa kan möjligheten att läsa för en hund underlätta betydligt när de ska öva upp sin läsförmåga. Lässtunden blir något positivt, med en lyssnare som inte bedömer hur duktig du är på att läsa, säger Birgitta Juthstrand Sandell, barnbibliotekarie på Fagersta bibliotek.

Vad har ni för förhoppningar med läshundarna?
– Vi hoppas att besöken hos läshundarna ska ge barnen läslust och hjälpa dem att öva upp läsförmågan, svarar Juthstrand Sandell.

Vilka reaktioner har ni fått på läshundsaktiviteten?
– Vi försöker hitta olika sätt att arbeta med läsfrämjande och verksamheten med läshundar har hittills varit mycket uppskattad, säger Juthstrand Sandell.