Har du idéer för forskning i din egen vardagspraktik? Finns det områden och problemställningar som du skulle vilja undersöka? Kanske gå vidare med i framtida forskning? Nu kan du söka stipendium för Projekt Praktiknära Forskning.

Föreningen för folkbildningsforskning har sedan länge diskuterat behovet av praktiknära forskning inom folkbildningen. Diskussionerna har bland annat handlat om föreningens möjlighet att bidra med en struktur för möten mellan idéer från verksamhetsnära praktik och akademi, mellan praktiker och forskare. Detta har resulterat i ett projekt som inleddes våren 2021.

– Vem som helst verksam inom folkbildningen kan söka. Det har mest varit folkhögskolelärare och någon anställd inom studieförbund hittills. Nu satsar vi på föreningen på att få fler intresserade från bibliotek att söka, säger Lena Svensson som arbetar för arbetsgruppen Praktiknära forskning på föreningen för folkbildningsforskning.

Syftet är att praktikern, den som är verksam inom folkbildning, ska plocka upp idéer för forskning kring och i sin egen vardag. Det kan innebära utveckling för personen själv och kan bli en fortbildning för arbetsplatsen. Att praktikern får stöttning i arbetet med att utveckla och undersöka sin idé och sitt område av en verksam forskare bidrar till att skapa forskningsfrågor som är möjliga att gå vidare med.

– Vi hoppas på ansökningar som tar upp intressanta områden att undersöka. Nya infallsvinklar på folkbildning, betydelsen nu och framåt. Ta upp problem som inte belysts och analyserats tidigare. Helt enkelt att få bredd i ansökningar, representanter från folkhögskola, bibliotek och studieförbund. Sådant som är till nytta för stipendiatens egen vardag och verksamhet och för folkbildningens många områden i större perspektiv! säger Svensson.

Om du är intresserad ska du skicka in din anmälan senast 25 februari till kontakt@folkbildningsforskning.se. I ansökan ska du beskriva dig själv, ditt verksamhetsområde och din idé. Vad vill du undersöka och forska om? Vilka specifika frågor önskar du utveckla? Vilken betydelse skulle en sådan studie kunna ha för din verksamhet? Innan du skickar in detta ska du ha haft en diskussion med din rektor/chef som godkänt ditt eventuella deltagande.

Foto: Michelangelo Miskulin.