Marskonferensen 2022 är fysisk och brännande het. Konferensen går under temat ‘bibliotekens bestånd’.

I bibliotekslagen står det att folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet och att folkbiblioteken särskilt ska främja läsning och tillgång till litteratur. För en kompletterande informations- och medieförsörjning ska det finnas en eller flera lånecentraler. I lagen står det också att högskolebiblioteken vid alla universitet och högskolor ska svara för biblioteksverksamhet inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid universitetet eller högskolan.

– Det som förenar alla olika bibliotek är att det finns ett mediebestånd som vi arbetar med utifrån olika principer och idéer. Debatten om pliktexemplar känns aktuell och viktig. Och hur vi gör vi när fler och fler böcker är e-böcker? Vi frågar oss: Vad är ett bestånd på ett bibliotek och kan bestånd vara något mer än endast media? Hur arbetas det med bestånd på biblioteken? Vad ska vi ta hänsyn till när vi medieplanerar, köper in och gallrar? Hur lyfter vi litteraturen? Hur gör vi med beståndet av e-media? Hur jobbar vi med representation och tillgänglighet? säger Christer Edeholt som är biblioteksutvecklare vid Regionbibliotek Västerbotten.

Vad hoppas ni på?
– Vi hoppas på en livlig och inspirerande konferens, med många inspel om bestånd, många deltagare och ett spännande samtal.

Vad vill ni att deltagarna ska ta med sig efter konferensen?
– Inspiration till jobbet med beståndet. En ökad förståelse eller bekräftelse om frågor hur och varför vi gör urval som vi gör om vad som ska finnas i biblioteket. Glädjen över att kunna träffas igen och ta del av kollegors kunskap och idéer. Kanske har det tillkommit nya nätverk, eller så är befintliga nätverk utvidgade och stärkta och nya biblioteksvänner har säkert tillkommit, när resan går hem igen.

Vad ser du mest fram emot med Marskonferensen 2022?
– Att få träffa alla kunniga kollegor från hela Sverige, ta del av spännande föreläsningar och workshoppar.

Foto: Curt Dahlgren