Grattis biblioteken i Luleå, Kultur och fritidsförvaltningen som får Svensk biblioteksförenings utvecklingsstöd 2022 för projektet Litteratur och skapande.

Projektet är utformat som ett samarbete mellan Björkskatans bibliotek i Luleå, Konsthallen i Luleå samt fritidsgården på Björkskatan. Vi har pratar med Sara Diamant och Katarina Gulliksson som är projektledare.

Hur känns det att ha fått föreningens utvecklingsstöd? 
– Det känns fantastiskt! Just nu längtar vi bara tills vi kan starta igång detta och få möta deltagarna. 

Kan ni berätta lite kort om ert projekt?
– Vi kommer anordna aktiviteter för två olika målgrupper och kommer hålla till på Björkskatans bibliotek. Den ena delen riktar sig till barn i åldrarna 3-6 år och den andra till ungdomar i åldrarna 13-15 år. För den senare målgruppen har vi en viktig samarbetspartner i form av Fritidsgården på Björkskatan. Med båda målgrupperna kommer vi koppla samman litteratur och skapande genom att ta fasta på de tankar och känslor som väcks av litteraturen och låta den ta form med skapande material.  

Vad är syftet med projektet?
– Vi såg samarbetsmöjligheter mellan våra två arbetsplatser, Konsthallen i Luleå och Biblioteket på Björkskatan, där våra två professioner kunde smältas samman för att skapa något större än delarna var för sig. Skapande och litteratur är bara två olika sätt att förmedla en berättelse och denna möjlighet ville vi ge barn och unga. Att få göra sina röster hörda i det publika rummet. En del i detta är att ge dem medel och guidning i att använda litteratur och skapande som ett sätt att hantera känslor, men de kommer även ges möjlighet att ställa ut sina alster på Björkskatans bibliotek. Och det känns fantastiskt att kunna ge dem den ytan. 

Hur länge kommer projektet att vara igång? 
– Projektet kommer pågå under ett år med start vårterminen 2022.  

Foto: Yvonne Nilsson