För alla barn och ungas rätt till kultur utvecklade Region Värmland projektet ”Kreativ biblioteksbuss”. En biblioteksbuss som erbjuder möjlighet till skapande. Två kommuner som var med i projektet var Kristinehamn och Torsby.

Lena Saltberg är bibliotekschef i Kristinehamns kommun som deltog, i förstudien som gjordes under 2021. Kommunen valde att vara med i förstudien bland annat för att det var ett bra sätt för dem att försöka hitta nya användningsområden för bokbussen.

– Det passade oss bra i tid med tanke på att vår nya bokbuss höll på att byggas under samma period. Vi funderade på om det fanns andra sätt att använda den nya bussen på och det är alltid bra med input från personer utanför verksamheten, säger Saltberg.

Kristinehamns bokbuss

Kristinehamns kommun har en omfattande verksamhet med biblioteksbussen och under 2021 utvecklades verksamheten ytterligare med en ny biblioteksbuss. Tidigare har biblioteksbussverksamheten inte erbjudit möjlighet till skapande aktiviteter. Samtidigt ingår det i bibliotekens uppdrag att främja intresset för kulturell verksamhet. För att få in mer kultur och skapande aktiviteter anlitades två kulturarbetare, inom film och slöjd. Kulturarbetarna ledde arbetet tillsammans med den bibliotekspersonal i Kristinehamn som specifikt arbetar med biblioteksbussen.

Gro Westgård var en av kulturarbetarna som jobbade på bokbussen. Hon jobbar som filmare, filmpedagog och filmkonstnär.

– Jag blev förvånad över hur nära och personligt det var på bokbussen. Vi åkte flera mil i öde landskap för att komma till ett hus där en låntagare bodde. Om låntagaren inte var hemma lämnade vi boken i brevlådan. Det blev alltid fina samtal på bussen när låntagarna klev på. Jag upplevde en öppenhet och nyfikenhet och idéen om att fånga de personliga berättelserna från låntagarna föddes, säger Westgård.

Förstudien var ett samarbete mellan Kristinehamns bibliotek och Kulturavdelningen på Region Värmland. I förstudien diskuterades och testades olika metoder för skapande inom film, slöjd och berättande. Ytterligare en faktor var att utforska modeller för samverkan i skapande aktiviteter mellan olika aktörer i samhället, till exempel skolan och civilsamhället.

– Då det endast var en förstudie hade vi inget mål i form av ett konkret resultat, målet var att få igång en process för att hitta nya eller förändrade sätt att använda bokbussen. Vi har under förstudiens gång fått kontakt med kulturskapare som vi inte kände till innan. Vi hoppas på att det ska leda till att vi får in fler kulturaktörer som kan bidra till en bredare användning av bokbussen, säger Saltberg.

Torsby kommun

Förstudie blev ett projekt. Under våren 2022 valde Torsby kommun att genomföra projektet ”Kreativ biblioteksbuss”. Malin Jansson är verksamhetschef för Torsby kommuns bibliotek.

– Vi valde att vara med eftersom vi ser bokbussen som ett fullvärdigt bibliotek och då ska bokbussen kunna uppfylla bibliotekslagen på alla punkter. För att vi helt och fullt ska göra det krävs att vi utvecklar fler sidor i bokbussverksamheten. Bibliotekslagen är mycket tydlig med att vi, förutom att vi ska jobba för demokrati, litteratur och bildning, också har ett uppdrag att främja kulturell verksamhet i övrigt och att kulturen ska finnas tillgänglig för alla, säger Jansson.

Torsby kommun är till ytan jättestor men har få invånare.

– Bokbussen är för många, som bor långt från huvudort eller filial, det enda bibliotek de använder. Då anser vi att bokbussen måste uppfylla det krav som står skrivna i bibliotekslagen. Vi vill testa och utveckla metoder som möjliggör att vi kan använda biblioteket som ”lokal” då vi jobbar med biblioteket som kulturförmedlare. Det innebär att vi vill vidga bokbussen som begrepp. Vad är möjligt att göra på en bokbuss och hur gör vi det för att det ska bli relevant?, säger Jansson.

Syftet var att de ville ge fler barn och unga möjlighet att utvecklas inom skapande aktiviteter i Torsby kommun. För detta ändamål ville de också utveckla metoder som var anpassade till de strukturer och möjligheter som finns på landsbygd/glesbygd. Jansson berättar att de till exempel måste ta hänsyn till långa avstånd, att på många platser bor det få människor och att många inte är vana vid kulturella evenemang.

– Med långa avstånd och få invånare är det svårt att utveckla ett rikt kulturliv. Fördelarna med glesbygd är att befolkningen ställer upp för varandra. De är måna om sin bygd och vill att den ska leva. De har ett driv och vill gärna ställa upp. De är ovana att bli serverade service. Bokbussen har potential att stärka kulturen ute i de mest glesbefolkade trakterna. Den kan bli ett mobilt kulturhus. Vi ville utveckla relationer till föreningsliv och lokalsamhälle eftersom vi tror att vi tillsammans kan bygga upp strukturer som främjar kulturen, säger Jansson.

Under projektets gång anlitades även hantverkstrion KRAFT som är kultur-och hantverksfrämjare. Trion består av Anna Sjösvärd, Maya Månhav och Susanne Sadri.

– Vi bidrog i första skedet med idéer om slöjdaktiviteter möjliga att göra under utvecklingen av Kreativ bokbuss. De har vi sedan anpassat till bokbussen med hjälp av bibliotekariernas och chaufförens expertis kring bussen. I nästa skede var vi med på bussturer och höll i slöjdaktiviteter. Vi har även dokumenterat processen som nu har mynnat ut i en rapport. Vi har också försett Torsby bokbuss med en slöjdväska med diverse material och verktyg, säger Maya Månhav.

I skrivande stund håller kommunen på att skriva en rapport om projektet för att bland annat redogöra resultatet. Men redan nu har kommunen upptäckt att bokbussens körschema måste anpassas till verksamheten.

– Vi kommer absolut att fortsätta arbetet med bokbussen som ett flexibelt rum där olika kulturella uttryck får plats. Vi kommer att jobba med lokalsamhället för att få dem delaktiga i bokbussens verksamhet. Under projektet kom det önskningar från olika håll om samarbeten. Vid två tillfällen har vi haft aktörer som varit med på bokbussen med föredrag och arrangemang, säger Jansson.

Projektet har fått många positiva reaktioner, både från bibliotek men också från lokalbefolkningen i Torsby kommun.

– Bibliotek är i allmänhet intresserade av projektet eftersom bokbussen har potential att vara mycket mer än en bokbuss. I glesbygdskommuner kan bokbussen vara den enda kulturbäraren, säger Jansson.

Framtiden

Båda kommunerna har planer på att fortsätta med kulturverksamhet i anknytning till biblioteksbussen. I höst kommer Kristinehamn att ha en barnteater i bokbussen och i Torsby planerar man att använda en Ipad som en dagbok för låntagare och för de som jobbar med bokbussen.

– Vi hoppas att vi kan finna pengar för att sedan redigera materialet till en dagboksfilm som kan visas på bokbussen. Torsby kommun har stora avstånd. Genom att filma från hela kommunen blir bokbussen den röda tråden som syr ihop alla delarna, säger Jansson.

Biblioteksbussen i Torsby har också anpassat schemat så att det finns tomma veckor där de enbart kan satsa på annat än litteraturförmedling. De kommer att ha ett samarbete med kulturskolan där elever åker med bokbussen på turné och spelar för människor längst med vägen. Under projektet hade de även haft livesändningar från bussen. Det var uppskattat vilket gör att de vill fortsätta att köra livesända för att visa upp sin verksamhet och ge invånarna i kommunen möjlighet att se alla hörn av kommunen. Under tiden som projektet höll på märkte de att sociala medier fungerade bra för att få fram budskapet med bokbussen som kulturförmedlare.

– Vi är stolta över vårt projekt. Vi kommer att presentera vårt projekt på stora biblioteksscenen och Värmlandmontern, under Bokmässan i Göteborg. Det känns kul att projektet har fått så mycket uppmärksamhet. Vi känner att vi är på väg att bredda definitionen av en bokbuss. Vi är inte i hamn men vi har börjat resan. Vi behöver pröva och våga misslyckas för att komma fram till vad som fungerar bra på en bokbuss. Med rätt förutsättningar och god vilja går det att få in många olika kulturella uttryck, fina samarbeten och givande arrangemang på bokbussen, som sedan kan spridas ut till kommunens alla hörn, säger Jansson.