I takt med att Skellefteå kommuns växande invånarantal ökar ökar även behovet av att låna böcker på andra språk än svenska. Biblioteken i Skellefteå kommun har därför gjort en betydande satsning för att bredda utbudet av litteratur på fler språk.

Satsningen gäller litteratur för alla åldersgrupper. Vi har pratat med Ulrica Hedsberg som jobbar som enhetschef på Kultur- och biblioteksavdelningen.

– Vi ser en tydlig förändring i Skellefteås demografi och då även bland våra besökare. Självklart vill vi kunna möta den efterfrågan som kommer med förändrad demografi och under senhösten fick vi besked om extra medel för att möjliggöra detta, säger Hedsberg.

Först och främst är det engelska som efterfrågas och då av många olika nationaliteter.

– Vår stora batterifabrik har anställda från hela världen men deras företagsspråk är engelska. Vi ser även efterfrågan på tyska, spanska, arabiska, hindi, nederländska och finska. Vi köper både utifrån efterfrågan men också utifrån vår egen statistik över utlån per språk. Ambitionen är ett rikt och varierat utbud på fler språk, säger hon.

Reaktionerna från användarna har varit positiva.

– Många som önskar litteratur på andra språk blir förvånade och glada över att vi gärna tar emot inköpsförslag, säger Hedsberg.

Biblioteket har fått extra medel för att klara av att möta behovet av litteratur på andra språk.

– Det känns bra och viktigt att vårt politiska styre ser att kommunens bibliotek har en viktigt roll i den samhällsomvandling som sker i Skellefteå just nu, säger hon.

Vilka utmaningar har ni sett?
– Att köpa in litteratur på andra språk är svårt då vi själva saknar språkkompetensen för flera av de språk som efterfrågas och här blir kunden jätteviktig för oss. De får helt enkelt hjälpa oss med urvalet. Tillgången är inte heller lika god och vi får ofta grävare djupare då våra vanliga inköpsvägar inte räcker till. Det är betydligt mer tidskrävande att arbeta med inköp av mångspråk och ofta är böckerna också lite dyrare, säger Hedsberg.