Grattis Bjuvs bibliotek som får Svensk biblioteksförenings utvecklingsstöd 2022 för projektet Lättläst för alla.

Bjuvs bibliotek vill delta i bygget av ett demokratiskt och hållbart samhälle genom att bli bättre på att möta ALLA sina besökare. Det vill de göra genom bokcirklar i lättläst och läsupplevelser oavsett kunskapsmässig och intellektuell nivå. Vi har pratat med Edit Djurberg som är projektledare.

Hur känns det att ha fått föreningens utvecklingsstöd?
– Det känns roligt att ha fått föreningens utvecklingsstöd. Det ger oss möjlighet att realisera något vi tror mycket på och som kan göra skillnad.

Kan du berätta lite kort om ert projekt?
– Vi vill lära oss mer om bokcirklar för personer med funktionsvariationer och bli bättre på att hitta böcker som passar för alla oavsett ålder, läsvana och intellektuell nivå. Detta vill vi göra genom att bjuda in dem som arbetar med personer med funktionsvariationer till en föreläsning om bokcirklar för målgruppen. Vi ser ett behov av att arbeta med lättlästa cirklar med målgruppen och göra det på andra sätt än vad vi är vana vid att göra när vi arbetar med traditionella bokcirklar. Vi är intresserade av att, med utgångspunkt i böckerna vi läser tillsammans, inspirera till kreativt skapande. För att projektet ska bli hållbart över tid vill vi att så många som möjligt av de som arbetar på de olika verksamheterna deltar. Vi tänker att alla som arbetar med målgruppen och som deltar på föreläsningen kanske inte har haft möjlighet att delta i en konventionell bokcirkel tidigare. Därför vill vi efter föreläsningen ordna bokcirklar så att de kan prova på formen men i en anpassad tappning och använda sig av de råd och den inspiration vi får av föreläsaren för att sedan ta vidare arbetssättet till de respektive verksamheternas deltagare.

Vad är syftet med projektet?
– Syftet med projektet är att vi vill vara en del av att bygga ett demokratiskt och hållbart samhälle genom att bli bättre på att möta ALLA besökare. Vi ser potentialen i att erbjuda lättlästa bokcirklar kopplade till kreativt skapande till just denna målgrupp.

Hur länge kommer projektet att vara igång?
– Projektet kommer att påbörjas med en föreläsning under våren kopplat till efterföljande bokcirklar i lättläst och vi hoppas enligt ovan att det ska skicka ut ringar över vattnet i kommunens olika verksamheter för personer med funktionsvariationer och inspirera till ett fortsatt arbete med bokcirklar.