Maria Sandström Låstberg och Mia Olausson, Vaggeryds bibliotek, har fått Svensk biblioteksförenings resestipendium för att åka till Paris för ett studiebesök på Libraries without borders, LWB, huvudkontor.

Både Sandström Låstberg och Olausson jobbar som bibliotekarier på biblioteken i Vaggeryds kommun; Olausson har ansvar för Makerspace och Sandström Låstberg för barn- och ungdomsverksamheten.

– Det känns fantastiskt roligt och vi är väldigt glada och stolta att ha fått resestipendiet beviljat!

Varför vill ni åka till Libraries without borders huvudkontor i Paris?
– 2018 var Maria med på Stora utvecklingsdagen i Malmö där Libraries without borders var med och presenterade sig och sedan dess har Maria haft en dröm om att få åka till deras huvudkontor och få lära sig mer. Vi är båda intresserade av att förändra och utveckla, till det bättre förhoppningsvis, och biblioteken i Vaggeryds kommun har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att vara navet för Vaggeryds kommuns demokratiarbete. LWB ser bibliotek som demokratiska platser där tillgång till information och utbildning är en mänsklig rättighet och där människor får en möjlighet att förändra sina liv och vidga sina vyer genom tillgång till information, utbildning, kultur och kreativt skapande. På biblioteken i Vaggeryds kommun har vi ett utforskande och öppet arbetssätt och sedan en tid tillbaka gör vi pop-up verksamhet i olika sammanhang, bland annat på badstranden nu i sommar men också mer traditionellt i grundskolorna. LWB arbetar på ett väldigt spännande och framgångsrikt sätt just med popup-verksamhet där behoven är som störst som till exempel i flyktingläger och områden som drabbats av naturkatastrofer och genom ett studiebesök på LWB:s huvudkontor kan vi lära oss mer om och se arbetet med uppbyggnaden av tillfälliga bibliotek på platser där biblioteken är som mest behövda; att bibliotek är en plats som gör skillnad!

Vad hoppas ni på att få ut av er resa?
– Vi hoppas och tror att LWB:s arbetssätt ska ge oss inspiration och idéer för fortsatt demokratiutveckling såväl som det ska ge oss ovärderlig kunskap i vårt fortsatta biblioteksutvecklingsarbete att med små resurser, och i vårt fall den lilla kommunens fördelar, våga sikta högt och sträva mot toppen. Studiebesöket hoppas vi även ska ge oss inblick i hur biblioteket kan verka i beredskapsläge, om krisen kommer och vad vi då skulle kunna fylla för funktion i närsamhället.

Hur känns det inför resan?
– Superspännande! Och vi ser också fram emot att dela med oss av våra erfarenheter från resan till fler bibliotek och andra som är intresserade.