Linda Bejerstrand och Liz Holmgren från Örebro universitetsbibliotek har fått föreningens resestipendium för att åka till Köln och delta i konferensen Health Technology Assessment international (HTAi). Vi har ställt några frågor till dem inför deras resa:

Varför vill ni delta i konferensen HTAi?
HTAi är en viktig konferens för alla som deltar i och utför systematiska översikter i samband med hälsoteknikbedömning. På Medicinska biblioteket, Örebro universitetsbibliotek deltar vi i arbetet inom HTA-området på universitetssjukhuset  Örebro. Vi träffar forskarna på ett tidigt stadium och diskuterar sökstrategier och skapar oss en bild av kunskapsläget inom det aktuella området. Vi föreslår sökstrategier och aktuella databaser och utför sedan litteratursökningarna i respektive databaser.

Vad handlar konferensen om?
Konferensens uppgift är att stödja tillväxten av hälsoteknikbedömning (HTA) genom att tillhandahålla ett neutralt, globalt forum för utbyte av information, metoder och expertis. HTAi har medlemmar från över 60 länder och över sex kontinenter.

Vad hoppas ni på att få ut av er resa?
Under de två första dagarna har man workshops speciellt för bibliotekarier och informationsspecialister så vi ser framemot att nätverka och träffa kollegor som arbetar med samma frågor som vi. Lite tips och trix, att se nya metoder och hjälpmedel i litteratursökningsprocessen. Omvärldsbevakning, att få höra om vad är på gång i andra länder.

Vad är den viktigaste frågan under konferensen tycker du?
Svårbesvarad fråga eftersom det slutgiltiga programmet inte är spikat ännu, vi får återkomma i vår reseberättelse.

Hur känns det inför resan?
Det känns jättebra. Arbetet med HTA är en viktig del av vårt arbete. Vi är två bibliotekarier som jobbar med dessa sökningar och det betyder mycket att vi tillsammans får åka och träffa personer som arbetar inom samma område.

Foto: Från vänster: Linda Bejerstrand och Liz Holmgren. Fotograf: Elias Olsson