Från och med i år använder valberedningen det webbaserade nomineringsverktyget, Nominator. Ett verktyg som säkerställer transparent och ordnad nomineringsprocess.

Susanne Hägglund som är bibliotekschef på Härnösands bibliotek, är sammankallande i valberedningen. Vi har ställt några frågor till henne.

Kan du berätta lite om det nya nomineringsförfarandet?
– I år är det första gången som vi använder Nominator, ett webbaserat nomineringsverktyg, för nomineringar till styrelsen, valberedning och lekmannarevisorer. Under perioden 25 november 2021 till 23 januari 2022 kan den som vill gå in på nominera.se/svbib och nominera en eller flera kandidater till de olika förtroendeposterna. Det enda som är obligatoriskt att ange är den nominerades namn samt e-postadress. Man kan alltså vara helt anonym om man vill det. Det finns också möjlighet att lämna en motivering till varför man nominerar en viss person. Den motiveringen är det bara valberedningen som ser.

Varför har ni valt att byta?
– Vi följer den instruktion för valberedningen som antogs av årsmötet 2021. Nominator är ett verktyg för valberedningen som säkerställer transparent och ordnad nomineringsprocess samt att vi följer GDPR. Med Nominator kan alla se vilka personer som nominerats till de olika förtroendeposterna, vilka som tackat ja till nomineringen och vilka som tackat nej. Varje kandidat godkänner sin nominering och sen kan de presentera sig själva, med bild och text. Det är alltså den nominerade själv som bestämmer vilken personlig information som ska synas.

Hur går valberedningsprocessen till?
– Valberedningens uppdrag är att verka i alla medlemmars intresse. Arbetet bygger på en tydlig och samlad strategi som beskrivs i valberedningsinstruktionen, ett styrdokument som fastställs av föreningens årsmöte.
Valberedningens arbetsprocess sker i sju steg:
1 Utmaningar – vilka utmaningar som finns i t ex föreningen eller i omvärlden som vi bör ta hänsyn till,
2 Krav på styrelsen – finns några särskilda krav som ställs på styrelsen,
3 Nuläge/utvärdering – utifrån steg 1 och 2 gör vi en bedömning av nuläget, vilka kompetenser och kunskaper som finns i styrelsen,
4 Rekryteringsbehov – vilka kompetenser och kunskaper som saknas utifrån utmaningar och krav, hur många som vi behöver rekrytera, etc,
5 Kravprofil – här gör vi en kravprofil på de kandidater som vi ska rekrytera,
6 Rekrytering – nominerade kandidater matchas mot kravprofilen, vi väljer ut kandidater att föreslå vid årsmötet
7 Presentation – vi sammanställer vår rekryteringsprocess, de kandidater vi kommer att föreslå samt presenterar kandidaterna vid årsmötet.

Vad letar ni efter?
–  Vi ser på helheten – en styrelse. Hur är den sammansatt, hur ska en styrelse se ut för att klara krav och uppdrag, vilka kompetenser och kunskaper behövs? Det ska vara en bra balans i styrelsen.

Nominera din kandidat, gärna med motivering, via denna länk: https://nominera.se/svbib/nominations/add 

Sista dag för nominering är 23 januari 2022.

Foto: Frida Stridbar.