Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Priserna är unika eftersom pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik.

Nu söker vi en ny ledamot till juryn som utser Greta Renborgs pris. Priset tilldelas årligen ett bibliotek som lyckats med en god marknadsföring eller till enskild eller enskilda biblioteksanställda som utmärkt sig speciellt på området och som arbetar i Greta Renborgs anda. Den som anmäler intresse ska vara bibliotekarie och yrkesverksam inom området.

Ledamöterna utses av Svensk biblioteksförenings styrelse och tillsätts för en period på tre år. Ingen ersättning utgår för uppdraget men föreningen står för rese- och eventuella hotellkostnader.

Anmäl ditt intresse via länken nedan senast den 20 december 2021. 

Mer om priset samt stadgar finns att läsa på föreningens webbplats – Sveriges biblioteks utmärkelser

Skicka anmälan

Foto: Gerda Boström (i rosa) – kommunikationsansvarig för Världens bibliotek och Nanna Ekman Lindström (i blått) – Sektionschef och projektägare för Världens bibliotek. De fick Greta Renborgs pris 2021. Fotograf: Johan Björkwall