Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Priserna är unika eftersom pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik.

Nu söker vi en ny ledamot till juryn som utser Greta Renborgs pris. Priset tilldelas årligen ett bibliotek som lyckats med en god marknadsföring eller till enskild eller enskilda biblioteksanställda som utmärkt sig speciellt på området och som arbetar i Greta Renborgs anda. Den som anmäler intresse ska vara bibliotekarie och yrkesverksam inom området.

Ledamoten utses av Svensk biblioteksförenings styrelse och tillsätts för en period på̊ tre år.  Ingen ersättning utgår för uppdraget men föreningen står för rese- och eventuella hotellkostnader.

Anmäl ditt intresse genom att skicka en kort bakgrund om dig själv till Anna Lindahl, anna.lindahl@svbib.se, senast 20 december 2018. Ange gärna ”Greta Renborg” i ärenderaden.

Mer om priserna samt stadgar finns att läsa på föreningens webbplats – Sveriges biblioteks utmärkelser

Foto: Årets vinnare av Greta Renborgs pris. Fotograf: Elisabeth Ohlson Wallin.