Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Priserna är unika eftersom pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Nu söker vi en ledamot till juryn som utser Aniarapristagare.

Priset ges till en svenskspråkig författare av skönlitteratur för vuxna och skall i första hand gälla ett enstaka verk som publicerats närmast föregående år, men kan även tilldelas en författare för dennes samlade produktion.

Ledamoten utses av Svensk biblioteksförenings styrelse och tillsätts för en period på tre år.  Ingen ersättning utgår för uppdraget men föreningen står för rese- och eventuella hotellkostnader.

Mer om priset samt stadgar finns att läsa på föreningens webbplats.

Anmäl ditt intresse genom att skicka en kort bakgrund om dig själv till Anna Lindahl, anna.lindahl@svbib.se, senast 20 december 2018. Ange gärna ”Aniarapriset” i ärenderaden.

På bild ser vi skådespelerskan Stina Ekblad när hon framförde verk av årets pristagare, tagen av Elisabeth Ohlson Wallin.