Har du god kännedom om barnrättsfrågor? Då kan du anmäla intresse för en plats i juryn för Barnrättsutmärkelsen Elefanten.

Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Nu söker vi en ledamot till juryn för det nyaste priset: Barnrättsutmärkelsen Elefanten. Utmärkelsen går till en verksamhet eller en person som i en bibliotekskontext föredömligt har arbetat med att stärka barns rättigheter, i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter.

Uppdraget som jurymedlem förutsätter en god kännedom om barnrättsfrågor. Ledamoten utses av Svensk biblioteksförenings styrelse och tillsätts för en period på tre år. Ingen ersättning utgår för uppdraget men föreningen står för eventuella rese- och hotellkostnader.

Mer om priset samt stadgar finns att läsa på vår sida om Sveriges biblioteks utmärkelser.

Anmäl ditt intresse via detta formulär senast 22 december:
Intresseanmälan jurymedlem Barnrättsutmärkelsen Elefanten (nytt fönster)