Nu söker vi en ny ledamot till juryn som utser Bengt Hjelmqvists pris.

Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Priserna är unika eftersom pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik.

Priset utdelas årligen för framstående insatser på folkbiblioteksområdet. Den som är intresserad förutsätts ha god kännedom om folkbiblioteksverksamhet. Ledamoten utses av Svensk biblioteksförenings styrelse och tillsätts för en period på tre år. Ingen ersättning utgår för uppdraget men föreningen står för rese- och eventuella hotellkostnader.

Anmäl ditt intresse senast 29 januari 2021.

Till anmälan