Nu söker vi en ny ledamot till juryn som utser Bengt Hjelmqvists pris. Priset utdelas årligen för framstående insatser på folkbiblioteksområdet. Den som är intresserad förutsätts ha god kännedom om folkbiblioteksverksamhet.

Ledamoten utses av Svensk biblioteksförenings styrelse och tillsätts för en period på tre år. Ingen ersättning utgår för uppdraget men föreningen står för rese- och eventuella hotellkostnader. Anmäl ditt intresse genom att skicka en kort bakgrund om dig själv till info@svbib.se senast den 20 december 2019. Ange gärna ”Bengt Hjelmqvist” i ärenderaden.