Nu söker vi en ledamot till juryn som utser Collijnpristagare, författare till den student som skrivit fjolårets bästa uppsats inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap.

Uppdraget förutsätter djupa insikter i såväl de vetenskapliga bibliotekens verksamhet som en bred vetenskaplig kompetens.
Ledamöterna utses av Svensk biblioteksförenings styrelse och tillsätts för en period på tre år. Ingen ersättning utgår för uppdraget men föreningen står för rese- och eventuella hotellkostnader.

Anmäl ditt intresse senast 29 januari 2021.

Till anmälan