Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Priserna är unika eftersom pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Nu söker vi två ledamöter till juryn som utser Aniarapristagare.

Priset ges till en svenskspråkig författare av skönlitteratur för vuxna och skall i första hand gälla ett enstaka verk som publicerats närmast föregående år, men kan även tilldelas en författare för dennes samlade produktion.

Ledamöterna utses av Svensk biblioteksförenings styrelse och tillsätts för en period på tre år. Ingen ersättning utgår för uppdraget men föreningen står för rese- och eventuella hotellkostnader.

Anmäl ditt intresse genom att fylla i formuläret nedan senast 20 december.

Mer om priset samt stadgar finns att läsa på föreningens webbplats – Sveriges biblioteks utmärkelser

Skicka anmälan

Foto: Thomas Tidholm som fick Aniarapriset 2021, bilden tagen av Joakim Brolin.