Nu söker vi fem nya ledamöter till juryn som utser barnrättsutmärkelsen Elefanten.

Priset ska belöna en verksamhet eller en person som i en bibliotekskontext föredömligt har arbetat med att stärka barns rättigheter, i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter.

Ledamöterna utses av Svensk biblioteksförenings styrelse och tillsätts för en period på tre år. Ingen ersättning utgår för uppdraget men föreningen står för rese- och eventuella hotellkostnader. Den som är intresserad förutsätts ha god kännedom om barnrättsfrågor.

Anmäl ditt intresse genom att skicka en kort bakgrund om dig själv till info@svbib.se senast den 20 december 2019. Ange gärna ”barnrättsutmärkelsen Elefanten” i ärenderaden.